در ماه نوامبر ۲۰۱۷ نرخ بیکاری کانادا برای دومین ماه پیاپی  به ۵/۹ درصد رسید که کمترین میزان بیکاری در یک دهه ی گذشته است.

 با اضافه شدن ۸۰ هزار شغل گوناگون در ماه نوامبر، ۳۹۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال ۲۰۱۷ ایجاد گردید که تنوع شغلی را ۲.۱ درصد افزایش داد و شرایط استخدام پذیری را در کانادا راحتتر کرد.

مشاغل ایجاد شده در اونتاریو ، بریتیش کلمبیا ، کبک و جزیره پرنس ادوارد به نسبت بقیه استان ها بیشتر بوده که در ماه گذشته استان اونتاریو با ایجاد ۴۴ هزار شغل جدید پیشتاز شد و نرخ بیکاری در این استان به ۵.۵ درصد کاهش یافت.(آخرین کاهش نرخ بیکاری در این استان مربوط به سال ۲۰۰۰ می باشد)

جایگاه دوم را استان بریتیش کلمبیا با ایجاد ۱۸ هزار شغل به خود اختصاص داد و استان کبک با ایجاد ۱۶هزار شغل جدید در جایگاه سوم قرار گرفت.نرخ بیکاری استان کبک در ماه نوامبر ۵.۴% بود که پایین ترین میزان بیکاری از ژانویه ۱۹۷۶ تاکنون  میباشد.مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۶ نشان میدهد بیش از ۲۵ درصد مشاغل کانادا در دست مهاجران است.

نمودار نرخ بیکاری استان های کانادا در ماه نوامبر بر حسب درصد

نرخ بیکاری کانادا در یک دهه ی گذشته به پایین ترین حد خود رسید!

 

اغلب مشاغل جدیدی که ایجاد شده اند در زمینه های ساخت و ساز می باشند.