وزیر امور مهاجرتی کانادا از آخرین تصمیمات خود مبنی بر پذیرش مهاجران سخن گفت

در رادیو CBC کانادا قبل از انتشار برنامه های جدید مهاجرتی از سوی دولت کانادا، احمد حسین (وزیر امور مهاجرتی کانادا) اذعان داشت که کانادا به همان اندازه که در سال جاری نیازمند مهاجر جدید است در سال ۲۰۱۸ نیز این روند ادامه خواهد یافت.

احمد حسین گفت : در حال حاضر ۳۰۰۰۰۰ مهاجر کافی است که گمانه زنی ها در خصوص پذیرش نیروی بیشتر در سال ۲۰۱۸ را رد کرد .

وی افزود : به عنوان دولتی که نیروی مهاجر را از ۲۶۰۰۰۰ به ۳۰۰۰۰۰ نفر افزوده،  زیرا که خانواده های کانادایی نیازمند این امر هستند که با افراد بیشتری متحد شوند،‌ همچنین کارفرمایان که تقاضای استفاده بیشتر از نیروی مهاجر بدلیل رشد مهاجرتی و احتیاجاتی که با آن روبه رو هستند را نیز دارند.

در ابتدای امسال دولت کانادا اظهار داشت که ۳۰۰۰۰۰ پذیرش جدید به صورت سالانه جهت سالیان پیش رو به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده.

وزیر امور مهاجرتی کانادا در ادامه سخنان خود گفت : اکثریت مهاجرانی که در کانادا بعنوان مقیم دائم این کشور دعوت می شوند از طریق کلاس اقتصادی پذیرش خواهند گردید زیرا جریانی است که بیشترین نیاز در آن مشاهده می شود.سیستم اقتصاد مهاجرتی کانادا بر پایه تقاضا که اکسپرس انتری نامیده می شود به مدت ۹۰ روز برای افراد واجد شرایط فرصت انجام امورات پذیرش را فراهم می نماید که دولت کانادا در نظر دارد پروسه ی اکثریت دعوتنامه ها در مدت ۶ ماه به سرانجام رسد.

دیگر مهاجران از طریق برنامه های انتخابی استان و یا برنامه ی مهاجرتی کبک پذیرش می شوند ضمناً مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و کسب کار به جای خود باقیست.