در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۷ (۲آذر۱۳۹۶)، ۲۷۲ متقاضی از طریق برنامه استانی مانیتوبا به کانادا دعوت شدند.
در این برنامه ۲۵۰ نیروی متخصص (مقیم مانیتوبا) با مینیمم امتیاز ۵۶۷ و ۲۲ نیروی متخصص (خارج از کشور کانادا) با منیمم امتیاز ۶۶۴ پذیرش شدند.

در تاریخ ۱۵ نوامبر۲۰۱۷ (۲۴ آبان ۱۳۹۶) دولت مانیتوبا اعلام کرد که در سال آینده تغییراتی را در برنامه مهاجرتی این استان به وجود می آورد که یکی از این تغییرات ایجاد لیست مشاغل مورد نیاز مانیتوبا می باشد.

در خصوص کسب اطلاعات بیشتر در این مورد میتوانید از لینک زیر استفاده کنید:

دولت مانیتوبا برنامه مهاجرتی خود را در سال ۲۰۱۸ تغییر می دهد!