در ماه نوامبر ۲۰۱۷ اکسپرس انتری ۴ مرتبه اقدام به پذیرش نیروی متخصص کرد که در آخرین پذیرش ۲۷۵۰ متقاضی با مینیمم امتیاز ۴۳۹ به کانادا دعوت شدند.

 کانادا در ۱ نوامبر ۲۰۱۷ برنامه ی مهاجرتی خود را برای ۳ سال آینده به صورت کلی اعلام نمود که پس از انتشار این خبر، تغییری در سیستم پذیرش فدرال ایجاد گردید به نحوی که متقاضیان دارای پروفایل قدیمی تر در اولویت قرار می گیرند.

 افرادی که در سیستم اکسپرس انتری دارای امتیاز ۴۳۹ یا بالاتر باشند تا ۹۰ روز فرصت دارند مدارک مورد نیاز را در پروفایل خود بارگذاری کنند .

فاکتور های مهم سیستم اکسپرس انتری برای دعوت متقاضیان به کانادا ( سن افراد ، وضعیت تاهل ، تحصیلات ،‌ سابقه کار ، دانش زبان و … ) می باشد .

تا کنون تعداد ۸۰۵۲۳ نفر از طریق جریان مهاجرتی اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۷ به کانادا دعوت شده اند .