چندی پیش دولت کبک در سایت خود اعلام کرده بود که تا ۳۱ مارچ ۲۰۱۸ تعداد ۵۰۰۰ پرونده را خواهد پذیرفت ولی در تاریخ ۲۸ مارچ ۲۰۱۸ اعلام کرد  که شیوه جدیدی را جهت پذیرش پرونده های جدید در ۱ آوریل ۲۰۱۸ معرفی خواهد نمود و همچنین قصد دارد سیستم جدیدی مانند سیستم دولت فدرال کانادا  (اکسپرس انتری)  معرفی نماید. این خبر در حالی بود که هیچ گونه اطلاعاتی مبتنی بر باز شدن سایت یا پذیرفتن پرونده ها نبود.

اما در کمال ناباوری در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۸ سایت  مون پروجه  بدون هیچ گونه اطلاع قبلی با همان سیستم قدیم خود برای سابمیت باز شد که این مورد با گفته های اخیر دولت کبک مغایرت داشت اما خوشبختانه ما به علت آمادگی جهت تغییر های احتمالی کبک  توانستیم به خوبی تمامی کلاینت های خود را سابمیت کنیم اما این اعمال دولت کبک به علت این دو گانگی برای ما بسیار عجیب و مشکوک بود به همین علت خبری بر این مبنا منتشر نکردیم.

÷

 

تا اینکه در تاریخ ۳ آوریل خبری در سایت کبک منتشر شد که شرح آن بدین قرار است :

 

بدین گونه اعلام می شود به دلیل وجود مشکل فنی در مون پروجه، پرونده های سابمیت شده در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۸ قابل دریافت نیستند. به همین دلیل اداره مهاجرت باید آنها را عودت کند و هزینه پرداخت را به آنها بازگرداند. تنها پرونده های مورد قبول هستند که دارای جاب آفر بوده اند.

سپس اعلام کرد که قوانین جدیدی را جهت پذیرش پرونده های جدید و همچنین زمانی را  برای سابمیت پرونده های متقاضیان در بازه زمانی ۱ آوریل ۲۰۱۸ تا ۱۵ آگوست ۲۰۱۸ اعلام خواهد کرد در این بازه تعداد ۵۰۰۰ پرونده را خواهد پذیرفت که اطلاعات بیشتر و همچنین تاریخ دقیق این سابمیت از قبل اعلام خواهد شد.