در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ مصادف با ۷ فوریه ۲۰۱۸ دولت کانادا برای ۳۰۰۰ نفر از کاندید های اکسپرس انتری که موفق به کسب ۴۴۲ امتیاز شده بودند جهت اقامت دائم در کانادا دعوت نامه فرستاد.

این تعداد دعوت نامه نسبت به دوره قبل تعداد ۲۵۰ عدد افزایش داشته است و قبولی با امتیاز ۴۴۲ در این برنامه نشان دهنده کاهش ۲ امتیاز نسبت به دوره ۲۴ ژانویه است.

خوشبختانه امتیاز لازم جهت انتخاب شدن در برنامه اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ پایین تر آمده است ولی هنوز با پایین ترین امتیازات این دوره که ۴۱۳ امتیاز در ماه می ۲۰۱۷ بوده است فاصله بسیاری دارد.