از اولین ساعات سال ۲۰۱۸ میلادی برنامه ساسکاچوان بدون اطلاع باز شد و کاشناسان پرشین مهاجر به سرعت تمام پرونده ها را سابمیت کردند