استان ساسکاچوان هر ساله در چندین دوره اقدام به پذیرش نیروی های متخصص در رشته های مورد نیاز این استان می نماید. این برنامه با توجه به آسانتر بودن شرایط  امتیاز بندی  نسبت به اکسپرس انتری فدرال میتواند گزینه خوبی برای متقاضیان مهاجرت باشد.

از مزایای این برنامه ، می توان به اعلام پذیرش مهاجر در بازه های زمانی کوتاه مدت و همچنین افزایش سرعت فرآیند پیگیری درخواست های مهاجرتی برای دریافت اقامت دائم اشاره کرد.

داشتن شرایط زیر برای متقاضییان این روش الزامی می باشد:

  • داشتن حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز از جدول امتیاز بندی
  • داشتن حداقل مدرک زبان CLB 4
  • حداقل ۱ سال تحصیل در رشته مورد نظر
  • داشتن حداقل ۱ سال سابقه کار در رشته مورد نظر در ۱۰ سال گذشته
  • داشتن تمکن مالی

 

 

جدول امتیاز بندی

متقاضیان باید حداقل ۶۰ امتیاز  از مجموع ۱۰۰ امتیازطبق جدول زیر کسب کنند .

 

تحصیلات امتیاز
دیپلم یا گواهینامه یکساله ۱۲
      کاردانی ۱۵
         کارشناسی ۲۰
کارشناسی ارشد ۲۳

 

مهارت زبانی              امتیاز
 (معادل آیلتس ۴) CLB4              ۱۲
 (معادل آیلتس ۵) CLB5              ۱۴
 (معادل آیلتس ۵.۵) CLB6              ۱۶
 (معادل آیلتس ۶) CLB7                ۱۸
 (معادل آیلتس ۶.۵) و بالاتر CLB 8                ۲۰

 

سن امتیاز
کمتر از ۱۸ سال  ۰
 ۲۱ تا ۱۸ ۸
 ۲۲تا ۳۴ ۱۲
 ۳۵تا۴۵ ۱۰
 ۴۶ تا۵۰ ۸
 بیشتر از ۵۰ سال ۰

 

سابقه کار در ۵ سال اخیر سابقه کار در ۱۰ سال اخیر
                ۱سال ۲ امتیاز ۱سال  ۰ امتیاز
                 ۲سال ۴ ۲سال  ۲
                 ۳سال ۶ ۳سال  ۳
                  ۴سال ۸ ۴سال  ۴
                 ۵سال ۱۰ ۵سال  ۵

 

انطباق پذیری امتیاز
فامیل نزدیک در استان ساسکاچوان

(والدین،خواهروبرادر،پدربزرگ و مادر بزرگ، خاله، عمه،عمو، دایی و …)

۲۰
سابقه کار قبلی در استان ساسکاچوان(متقاضی باید حداقل ۱۲ ماه سابقه کار در این استان داشته باشد)

 

۵
سابقه تحصیلات قبلی در استان ساسکاچوان( سابقه حداقل یک سال تحصیل در یکی ازموسسات مورد تایید استان ساسکاچوان)

 

۵