برنامه مهاجرت استانی پرنس ادوارد آیلند

برنامه مهاجرت استانی پرنس ادوارد آیلند (PEI PNP) به این ایالت اجازه می‌دهد متقاضیان واجد شرایط را برای مهاجرت به کانادا و زندگی در ایالت پرنس ادوارد آیلند انتخاب کنند.

این برنامه مهاجرتی از چهار گروه مهاجرتی تشکیل شده است ولی در حال حاضر در یکی از گروه‌ها (Immigrant Partner Category) تقاضایی پذیرفته نمی‌شود و اداره مهاجرت ایالت تنها تقاضاهای ارسالی تحت سه گروه مهاجرتی به شرح زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:

مهاجرت تجاری

این گروه مهاجرتی فرصت مناسبی را در اختیار خارجیانی که سابقه مدیریتی و کارآفرینی داشته و توانایی راه اندازی و اداره بیزنس در پرنس ادوارد آیلند را دارند می‌گذارد و سعی در جذب این افراد دارد. این گروه مهاجرتی از سه زیر گروه اصلی به شرح زیر تشکیل شده است:

مالکیت تام (تملک ۱۰۰ درصد یک بیزنس)

متقاضی این زیرگروه مهاجرتی علاوه بر اینکه باید حداقل ۴۰۰ هزار دلار کانادا دارایی خالص داشته باشد، از لحاظ فاکتور سن، تحصیلات، سابقه کار، و مهارتهای زبان انگلیسی نیز باید نشان دهد توانایی لازم برای راه اندازی و اداره یک بیزنس در پرنس ادوارد آیلند را داراست. متقاضی همچنین باید:

قصد و تمایل به زندگی و راه اندازی بیزنس در پرنس اداورد آیلند را داشته باشد؛

در سفری بیزنسی به پرنس ادوارد آیلند شرکت کند و وضعیت بیزنس در این ایالت را مورد بررسی قرار دهد؛

پس از انجام سفر بیزنس پلانی ارائه کند و در آن مشخصات و جزییات بیزنسی که قصد دارد در پرنس اداوارد آیلند راه اندازی نماید را مورد اشاره قرار دهد (بیزنس پلان باید نشاندهنده حداقل ۱۵۰ هزار دلار سرمایه گذاری باشد)؛  و

مالکیت ۱۰۰ درصد بیزنسی که در پرنس ادوارد آیلند راه اندازی می نماید باید در اختیار متقاضی باشد و در اداره آن مشارکت مستمر و فعال داشته باشد.

دولت پرنس ادوارد آیلند مبلغ ۱۰۰ هزار دلار کانادا به عنوان ودیعه تضمین راه اندازی بیزنس از متقاضی دریافت می کند که این مبلغ پس از راه اندازی بیزنس بدون سود یا زیان به متقاضی برگردانده می شود.
مالکیت غیر تام (تملک بخشی از یک بیزنس)

شرایط این زیرگروه مهاجرتی دقیقا همانند زیرگروه مالکیت تام است با این تفاوت که متقاضی می تواند به جای مالکیت ۱۰۰ درصد یک بیزنس مالکیت حداقل یک سوم یک بیزنس را در اختیار داشته باشد ولی در هر حال باید به میزان حداقل ۱۵۰ هزار دلار کانادا در پرنس ادوارد آیلند سرمایه گذاری کند.

اجازه کار

کسانی که شرایط مهاجرت تجاری به پرنس ادوارد آیلند را دارا هستند اما ترجیح می دهند ابتدا به صورت موقت (با استفاد از اجازه کار و ویزای کار موقت)  به این ایالت وارد شده و با حضور در ایالت و به مرور مقدمات راه اندازی بیزنس و سرمایه گذاری در ایالت را فراهم سازند می‌توانند از این زیر گروه برای گرفتن ویزای مهاجرت کانادا اقدام نمایند. در این حالت نیز متقاضی ملزم به انجام حداقل ۱۵۰ هزار دلار کانادا سرمایه گذاری و مالکیت حداقل یک سوم بیزنس است.
مهاجرت خویشاوندی

این گروه مهاجرتی برای شهروندان کانادایی و مقیمان دائم ایالت پرنس ادوارد آیلند که قصد دارند با حمایت از خویشاوندان نزدیک خود زمینه گزینش آنها جهت مهاجرت به کانادا را فراهم کنند، طراحی شده است. متقاضی و اسپانسر وی (که در این گروه مهاجرتی حامی یا Champion نامیده می‌شود)، هریک باید شرایط متفاوتی را به شرح زیر احراز کنند:

حامی باید:

شهروند کانادا یا مقیم دائم این کشور باشد که حداقل به مدت دو سال در پرنس ادوارد آیلند زندگی کرده‌است؛

از درآمد مستمر و مناسبی که بتواند نیازهای متقاضی و اعضای وابسته خانواده وی را تامین کند برخوردار باشد؛

از پیشینه اخلاقی خوبی برخوردار باشد؛ و

تعهدی کتبی بدهد مبنی بر اینکه تمام تلاش خود برای اقامت موفق متقاضی در ایالت پرنس ادوارد آیلند را بکار خواهد بست.

متقاضی باید:

قصد اقامت در پرنس ادوارد آیلند را داشته باشد؛

از خویشاوندان نزدیک حامی (پدر و مادر یا پدربزگ و مادر بزرگ، فرزند یا نوه، خواهر و برادر، خواهرزاده و برادرزاده، عمه و خاله، دایی وعمو، عموزاده، خاله‌ زاده، دایی زاده، یا عمه زاده) باشد؛ و

از یکی از کارفرماهای ایالت پیشنهاد کار داشته باشد، یا از نظر ایالت توانایی و صلاحیت‌های لازم برای یافتن شغل و استخدام را دارا باشد.

متقاضی و اعضای وابسته به وی همچنین نباید هیچگونه سابقه محکومیت قضایی یا مشکل سلامت جسمانی داشته باشند.

نیروی کار متخصص

این گروه مهاجرتی برای متخصصان و نیروهای کار ماهری تنظیم شده است که از یک کارفرما در پرنس ادوارد آیلند پیشنهاد کار دارند. برای اینکه واجد شرایط این گروه مهاجرتی باشید باید:

حداقل ۵۰ امتیاز را در فرم ارزیابی کسب کنید (ارزیابی مذکور بر اساس شش فاکتور سن، مهارت‌های زبانی، تحصیلات، تجربه کار، پیشنهاد کار، و وفق پذیری متقاضی انجام می‌گردد)؛

از تحصیلات و آموزش‌هایی مرتبط با شغل پیشنهادی برخوردار باشید؛

قصد زندگی و کار در پرنس ادوارد آیلند را داشته باشید.