در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۱۸ سایت رسمی مهاجرت استان ساسکاچوان جزئیات اولین دراو برنامه استانی خود را از طریق سیستم EOI  اعلام کرد.

در این دراو ۴۶۶ دعوت نامه صادر شد که پایین ترین امتیاز دعوت شده، امتیاز ۶۸ بوده است.

توجه داشته باشید که انتخاب متقاضیان در سیستم EOI بر اساس عنوان شغلی و ظرفیت های سالانه محدود میشود و تعداد افراد دعوت شده از ظرفیت اشتغال در استان ساسکاچوان تجاوز نمیکند.

تمامی افرادی که ECA  یا همان ازریابی مدارک تحصیلی را داشته اند، دعوت نامه گرفتند.

لازم به ذکر است که تاریخ دراو ها از قبل مشخص نمیشود.