ویزای TRV

به جز شهروندان کانادایی و دارندگان اقامت دائم کانادا و تعدادی از کشورهای معاف از دریافت ویزا سایر افراد برای اهداف کوتاه مدت،مانند توریست ها ،کارگران موقت خارجی (افراد دارنده ی اجازه کار)نیاز به دریافت اقامت موقت دارند.

همه ی بازدیدکنندگان هنگام ورود باید ثابت کنند که هدفشان از ورود به کانادا جنبه ی موقتی دارد و دلایل موجه ای برای رفتن وبرگشتن خود ارائه دهند:

دلایل مناسب برای رفتن با استفاده از ویزای TRV مانند:دیدار خویشاوندان،حضور در نمایشگاه های مختلف،بازدیدهای بیزنسی،شرکت در کنفرانس،تحقیقی برای انجام فعالیت های تجاری و….و همچنین نشان دادن توان مالی قوی و یک شغل یا فعالیت تجاری قوی(ترجیحا” داشتن چندین کارمند در قالب یک فعالیت مجاز)می تواند شما را مجاز به دریافت این ویزا کند.

دلایل مناسب برای برگشت مانند:دلبستگی های نظیر داشتن شغل مناسب در کشور خود،خانواده،ملک و….

شما با داشتن ویزای TRV برای مدت ۴ سال (حداکثرتا پایان زمان پاسپورت) هرچند بار که مایل باشید می توانید به کانادا سفر کنید اما اجازه تحصیل و یا کار کردن را ندارید و در صورت نیازباید نوع ویزای خود را تغییر دهید