در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۱۸ مصادف با ۲ اسفند ۱۳۹۶ دولت مرکزی کانادا برای چهارمین بار تعداد ۳۰۰۰ دعوت نامه برای افراد صاحب ۴۴۲ امتیاز فرستاد لازم به ذکر است که این آمار نسبت به دوره قبلی که در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ انجام شد تفاوتی نداشته است.