تاریخ آلمان

تاریخچه

آلمان یک کشور لیبرال با دموکراسی پایدار است. در سال ۲۰۱۵ این کشور بیست و پنجمین سالگرد اتحاد آلمان را جشن گرفت .بین سالهای ۱۹۴۹ و ۱۹۹۰ این کشور به جمهوری فدرال آلمان و جمهوری دموکراتیک آلمان تقسیم شد. این تقسیم بندی نتیجه جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵)بود، که توسط نازی ها آغاز شد.

بعد از “انقلاب مسالمت آمیز” ، که به جنبش مردم جمهوری دموکراتیک آلمان نسبت داده شد و سقوط دیوار برلین در سال ۱۹۸۹، اتحاد دوباره شکل گرفت.
انتخابات المان
آلمانی ها هر چهار سال یک بار مجلس جدید را انتخاب می کنند ونمایندگان در مورد قوانین  آلمان تصمیم گیری می کنند.

هر چهار سال احزاب سیاسی در انتخابات عمومی مجلس فدرال آلمان شرکت میکنند. و همه شهروندان بالای  ۱۸سال واجد شرایط برای رای دادن هستند. در انتخابات مجلس فدرال تمام رای دهندگان می توانند به دو نفر رای بدهند.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :