بیمه در استرالیا

بیمه درمانی در این کشور برای افرادی که به اقامت دائم می رسند به این صورت است که می توانند از خدمات بیمه رایگان دولتی (مدیکر) که شبیه به بیمه تامین اجتماعی در ایران است استفاده نمایند. این بیمه به صورت کامل هزینه های درمانی را تحت پوشش  ندارد. به طورمثال هزینه مربوط به بیمارستان های خصوصی و پزشکان متخصص و هزینه مربوط به دندانپزشکی و خرید عینک شامل این بیمه نمی شود، به همین دلیل بعضی از افراد با پیوستن به بیمه های خصوصی (بیمه ی تکمیلی) پوشش بیمه ی خود را به صد درصد می رسانند. در مورد هزینه های مربوط به بخش دندانپزشکی این نکته وجود دارد که بازنشستگان می توانند از خدمات عمومی  و اورژانس رایگان دندانپزشکی بهره مند شوند.

برای هر چیزی که قابل ارزش گذاری باشد مانند  اتومبیل ، خانه ی مسکونی ، ماشین ، جواهرات و…  می توان از خدمات بیمه غیردرمانی استفاده کرد. به طور مثال بیمه اتومبیل در کشور استرالیا به دو صورت، بیمه شخص ثالث (اجباری) و بیمه بدنه (اختیاری) می باشد. بیمه بدنه خود نیز شامل دو بیمه یک طرفه و بیمه دوطرفه می باشد. بیمه یک طرفه به این صورت است که اگر مقصر شما باشید، بیمه گذار حداکثر تا سقف بیمه تنظیم شده ، فقط خسارت شخص خسارت دیده را پرداخت می کند ولی در بیمه دوطرفه، بیمه گذار هم هزینه ی مقصر و هم هزینه ی شخص مقابل را پرداخت می نماید. این نکته ذکر می شود که در بیمه های دوطرفه، اگر شخصی به عنوان مقصر شناخته شود، بیمه گذار در زمان پرداخت هزینه، مبلغی را به عنوان access fee (سهم بیمه گذار) از مبلغ هزینه کسر می کند.

در استرالیا بیمه ای تحت عنوان بیکاری وجود ندارد، اما اگرکه شغل خود را از دست داده باشید و گواهی انفصال از شغلتان را داشته باشید که در آن دلیل برکناری شما از کار میزان حقوقتان ذکر شده باشد، می توانید از کمک هزینه هایی که برای آغاز یک کارجدید پرداخت می کنند، استفاده نمایید. مهاجرین جدید برای استفاده از این نوع مستمری باید مدت زمان دو سال را سپری کنند.

در این کشور به زنان در سن 61 سالگی ومردان در سن 65 سالگی، بیمه بازنشستگی تعلق می گیرد. حقوق بازنشستگی کامل استرالیا چنانچه شخص در مدت عمر کاری خود به مدت 25 سال در استرالیا اقامت داشته باشد به وی تعلق میگیرد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :