برنامه های مهاجرت خویشاوندی
کانادا در جهت تحکیم بنیان خانواده و نیز اهداف انسان دوستانه به شهروندان خود و کسانی که اقامت دائم کانادا را دارند این حق را میدهد که اعضای خانواده و نزدیکان خود را به کانادا آورده و ضمن حمایت ازآنها موجبات اخذ اقامت و شهروندی را در راستای برنامه مهاجرتی برای آنان فراهم می کند
در این برنامه مهاجرتی کسانی که یکی از خویشاوندان درجه اولشان ساکن کانادا بوده و بتواند به عنوان حامی آن ها در کانادا باشد ،می توانند برای اخذ اقامت آن ها درخواست دهد.
در این روش هم فرد اسپانسرکننده و هم فرد اسپانسر شونده باید واجد شرایط جهت تشکیل پرونده باشند
فرد اسپانسر کننده باید اقدامات لازم را برای کمک به اعضای خانواده خود برای مهاجرت به کانادا به عمل آورد و فرد اسپانسر شونده بسته به نسبت خانوادگی ومقررات استانی که فرد کانادایی در آن قرار دارد می تواند نسبت به اخذ اقامت دائمی خود اقدام نماید.
افراد می توانند از یکی از مسیرهای فدرال،کبک ویا برنامه های استانی دیگر جهت کسب اقامت کاناد اقدام کنند

برای کسب اقامت از روش مهاجرت خویشاوندی فدرال  باید یکی از اعضای درجه یک شخص ساکن کانادا بوده تا بتواند به عنوان حامی برای مهاجرت متقاضی اقدام کند

فرد اسپانسر کننده باید مسولیت حمایت مالی از فرد مهاجر را در هنگام ورود  به کانادا به عهده بگیرد و همچنین این اطمینان را بدهد که فرد مهاجرتقاضای  هیچگونه کمک مالی دولتی را نخواهد نمود.

این روش مهاجرت به دو دسته تقسیم می شود:

۱.مهاجرت همسر،شریک زندگی و فرزندان وابسته

۲.مهاجرت سایر بستگان درجه یک واجد شرایط

مهاجرت همسر و فرزندان وابسته

همسر و همچنین فرزندان وابسته به شخص یا همسرشخص میتوانند برای کسب اقامت واجد شرایط باشند .لازم به ذکر است که برای اقدام به مهاجرت همسر یا فرزندان الزامی به زندگی فرد اسپانسر کننده در کانادا وجود ندارد وفرد اسپانسر کننده میتواند در خارج از کانادا هم زندگی کند در صورتیکه  شهروند یا دارای اجازه اقامت دائمی کانادا باشد و بیش از ۱۸ سال سن داشته باشد و نشان دهد توانای کافی برای سرپرستی و حمایت ازآنان را دارد.

شرایط اسپانسر شدن

۱.اسپانسر باید نشان دهد که توانایی مالی برای تامین نیازهای اولیه واصلی متقاضی و خانواده اش مانند خوراک،پوشاک ،مسکن و نیازهای روزمره و مراقبت های بهداشتی( که  تحت پوشش خدمات بهداشتی عمومی نمی باشد ولی برای  تمام شهروندان کانادا موجود است) را دارد.

۲.اسپانسر طی توافقی با دولت کانادا موافقت میکند که نیازهای فوق را برای مدت مشخصی تامین کرده و همچنین توافقی با فرد متقاضی امضا می کند که در آن متعهد شود فرد متقاضی را برای دوره مشخصی حمایت کرده و  متقاضی هم تعهد میدهد که تلاش خود را برای مستقل شدن انجام دهد.

دلایل عدم پاذیرش اسپانسر

۱.در صورت داشتن سابقه قبلی اسپانسری و انجام ندادن تعهدات آن

۲. محکومیت به حکم دادگاه برای پرداخت نفقه یا تامین هزینه های فرزند.

۳.داشتن سابقه زندان

۴.در صورتیکه که قبلا اسپانسر کسی شده باشید که بعدا از دولت کانادا درخواست کمکهای مالی نموده باشد ممکن است دیگر واجد شرایط اسپانسر شدن تشخیص داده نشوید.

۵.اعلام ورشکستگی مالی که هنوز خاتمه نیافته باشد

۶.دریافت اعانه وجوه مالی از دولت برای دلایلی غیر از،از کار افتادگی

۷.دیرکرد یا عدم پرداخت تعهدات مالی و وام های بانکی

شرایط دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد که در اینجا ذکر نگردیده ولی میتواند باعث شود که شما امکان اسپانسرشدن برای دیگران را نداشته باشید.
اسپانسر کردن سایر بستگان درجه اول  واجد شرایط

در صورتیکه شخص دارای اقامت دائمی کانادا باشد وحداقل ۱۸ سال سن داشته باشد و حضور فیزیکی درخاک کانادا داشته باشد میتواند اسپانسر بستگان خود از قبیل:

۱.پدر و مادر

۲.پدربزرگ و مادر بزرگ

۳.خواهر، برادر، خواهرزاده، برادرزاده و نوه به شرط آنکه مجرد و زیر ۱۸ سال باشند و پدر و مادرشان از دنیا رفته باشند.

۴.بچه های زیر ۱۸ سال که بخواهید سرپرستی آنها را بر عهده بگیرید به شرط آنکه مجرد و زیر ۱۸ سال باشند.

لازم به ذکر است فرد اسپانسرکننده باید متعهد شود که از نظر مالی آنان را حمایت می کند ،بنابراین بسته به تعداد نفرات خانواده خود در کانادا  و بستگان خارج از کانادا که قصد مهاجرت دارند باید حداقل در آمدی داشته باشد که میزان آن توسط اداره آمار کانادا مشخص شده است.

شرایط اسپانسر شدن

۱.اسپانسر طی توافقی با دولت کانادا موافقت میکند که متقاضی را حمایت کرده و همچنین توافقی با فرد متقاضی امضا می کند که در آن متعهد شود فرد متقاضی را برای دوره مشخصی حمایت کرده و  متقاضی هم تعهد میدهد که تلاش خود را برای مستقل شدن انجام دهد..فرزندان وابسته زیر ۲۲ سال نیازی به امضای این موافقت ندارند

۲. اسپانسر باید متعهد به حمایت مالی برای کسیکه اسپانسیرشیپ او یا هر فرد واجد شرایط دیگری که ایشان را همراهی خواهد نمود برای دوره ای بین سه تا ده سال بسته به سن و نسبت آنان باخود شود این دوره زمانی از زمانی که آنان مقیم کانادا میشوند شروع میشود.
دلایل عدم پذیرش اسپانسر

۱.در صورت داشتن سابقه قبلی اسپانسری و انجام ندادن تعهدات آن

۲. محکومیت به حکم دادگاه برای پرداخت نفقه یا تامین هزینه های فرزند.

۳.داشتن سابقه زندان

۴.در صورتیکه که قبلا اسپانسر کسی شده باشید که بعدا از دولت کانادا درخواست کمکهای مالی نموده باشد ممکن است دیگر واجد شرایط اسپانسر شدن تشخیص داده نشوید.

۵.اعلام ورشکستگی مالی که هنوز خاتمه نیافته باشد

۶.دریافت اعانه وجوه مالی از دولت برای دلایلی غیر از،از کار افتادگی

۷.دیرکرد یا عدم پرداخت تعهدات مالی  و وام های بانکی

شرایط دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد که در اینجا ذکر نگردیده ولی میتواند باعث شود که شما امکان اسپانسرشدن برای دیگران را نداشته باشید.

برای کسب اقامت از روش مهاجرت خویشاوندی کبک  باید یکی از اعضای درجه یک شخص ساکن کانادا بوده و بتواند به عنوان حامی برای مهاجرت افراد درجه اول خانواده خود اقدام کند

مانند روش خویشاوندی فدرال،در مسیر کبک فرد اسپانسر کننده باید شرایط مشخصی را دارار باشد،فرد اسپانسرکننده باید ابتدا فرم درخواست مهاجرت را به مرکز بررسی پرونده های دولت کانادا ارائه نماید .اگر واجد شرایط اسپانسر شدن باشد آنگاه باید فرم های درخواست خود را به همراه فرمهای مربوطه به فرد اسپانسر شونده برای صدور گواهی گزینش کبک (CSQ)به دولت کبک ارایه نماید

مانند روش خویشاوندی فدرال دو مسیر متفاوت در این روش وجود دارد :

۱.مهاجرت همسر،شریک زندگی و فرزندان وابسته

۲.مهاجرت سایر بستگان درجه اول واجد شرایط

مهاجرت همسر و فرزندان وابسته

همسر و همچنین فرزندان وابسته به شخص یا همسرشخص میتوانند برای کسب اقامت واجد شرایط باشند برای اقدام مهاجرت همسر و فرزندان فرد اسپانسر کننده باید  شهروند یا دارای اجازه اقامت دائم،مقیم استان کبک باشد و بیش از ۱۸ سال سن داشته باشد و نشان دهد توانای کافی برای سرپرستی و حمایت ازآنان را دارد.

اسپانسرکننده میتواند برای همسر یا فرزندان وابسته به خود که در کبک و یا حتی خارج از کانادا میباشند،برای کسب اقامت دائمی کانادا اقدام به تشکیل پرونده کند و درخواست مهاجرت نماید در صورتیکه آنان کلیه شرایط قانونی منطبق با این روش را دارا باشند.

شرایط اسپانسر شدن

۱. اسپانسر باید نشان دهد که توانایی مالی برای تامین نیازهای اولیه و اصلی متقاضی و خانواده اش مانند خوراک،پوشاک،مسکن و نیازهای روزمره و مراقبت بهداشتی (که تحت پوشش خدمات بهداشتی عمومی نمی باشد ولی برای تمام شهروندان کانادا موجود است)را دارد.

۲. اسپانسر طی توافقی با دولت کانادا موافقت میکند که نیازهای فوق را برای مدت مشخصی تامین کرده و همچنین توافقی با فرد متقاضی امضا می کند که در آن متعهد شود فرد متقاضی را برای دوره مشخصی حمایت کرده و  متقاضی هم تعهد میدهد که تلاش خود را برای مستقل شدن انجام دهد.

۳.اسپانسر کننده باید متعهد شود که فرزندان وابسته خود یا همسرش  را برای مدت ۱۰ سال از زمان ورود و یا رسیدن به سن ۲۵ سالگی (هرکدام که زودتر فرا برسد)تحت سرپرستی و حمایت مالی قرارخواهد داد.

دلایل عدم پذیرش اسپانسر

۱.درصورت داشتن سابقه قبلی اسپانسری و انجام ندادن تعهدات آن

۲. محکومیت به حکم دادگاه برای پرداخت نفقه یا تامین هزینه های فرزند.

۳.داشتن سابقه زندان

۴.در صورتیکه که قبلا اسپانسر کسی شده باشید که بعدا از دولت کانادا درخواست کمکهای مالی نموده باشد ممکن است دیگر واجد شرایط اسپانسر شدن تشخصیص داده نشوید.

۵.اعلام ورشکستگی مالی که هنوز خاتمه نیافته باشد

۶.دریافت اعانه وجوه مالی از دولت برای دلایلی غیر از کار افتادگی

۷.دیرکرد یا عدم پرداخت تعهدات مالی و وام های بانکی

شرایط دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد که در اینجا ذکر نگردیده ولی میتواند باعث شود که شما امکان اسپانسرشدن برای دیگران را نداشته باشید.

مهاجرت سایر بستگان درجه اول واجد شرایط

در صورتیکه شخص دارای اقامت دائمی کانادا باشد وحداقل ۱۸ سال سن داشته باشید ومحل اقامت دائمی آن استان کبک باشد میتواند اسپانسر بستگان خود از قبیل:

۱.پدر و مادر

۲.پدربزرگ و مادر بزرگ

۳.خواهر،برادر،خواهرزاده،برادرزاده و نوه به شرط آن که مجرد و زیر ۱۸ سال باشند و پدر و مادرشان ازدنیا رفته باشند.

۴.بچه های زیر ۱۸ سال که بخواهید سرپرستی آنها را بر عهده بگیرید به شرط آنکه مجرد و زیر ۱۸ سال باشند.
لازم به ذکر است فرد اسپانسرکننده باید متعهد شود که از نظر مالی آنان را حمایت می کند ،بنابراین بسته به تعداد نفرات خانواده خود در کانادا  و بستگان خارج از کاناداکه قصد مهاجرت دارند باید حداقل در آمدی داشته باشد که میزان آن توسط اداره آمار کانادا مشخص شده است
شرایط اسپانسر شدن

۱. اسپانسر طی توافقی با دولت کانادا موافقت میکند که متقاضی را حمایت کرده و همچنین توافقی با فرد متقاضی امضا می کند که در آن متعهد شود فرد متقاضی را برای دوره مشخصی حمایت کرده و  متقاضی هم تعهد میدهد که تلاش خود را برای مستقل شدن انجام دهد..فرزندان وابسته زیر ۲۲ سال نیازی به امضای این موافقت ندارند

۲.اسپانسر باید متعهد به حمایت مالی برای کسیکه اسپانسیرشیپ او یا هر فرد واجد شرایط دیگری که ایشان را همراهی خواهد نمود برای دوره ای بین سه تا ده سال بسته به سن و نسبت آنان باخود شود این دوره زمانی از زمانی که آنان مقیم کانادا میشوند شروع میشود.
دلایل عدم پذیرش اسپانسر

۱.در صورت داشتن سابقه قبلی اسپانسری و انجام ندادن تعهدات آن
۲. محکومیت به حکم دادگاه برای پرداخت نفقه یا تامین هزینه های فرزند.

۳. داشتن سابقه زندان

۴.در صورتیکه که قبلا اسپانسر کسی شده باشید که بعدا از دولت کانادا درخواست کمکهای مالی نموده باشد ممکن است دیگر واجد شرایط اسپانسر شدن تشخصی داده نشوید.

۵.اعلام ورشکستگی مالی که هنوز خاتمه نیافته باشد

۶.دریافت اعانه وجوه مالی از دولت برای دلایلی غیر از،از کار افتادگی

۷.دیرکرد یا عدم پرداخت تعهدات و وام های مهاجرتی

شرایط دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد که در اینجا ذکر نگردیده ولی میتواند باعث شود که شما امکان اسپانسرشدن برای دیگران را نداشته باشید.

استان های کانادا دارای توافقی با دولت هستند که به آنها اجازه می دهد افرادی را برای مهاجرت  انتخاب کنند که خواهان اقامت در آن استان هستند.افرادی که در این استان ها زندگی می کنند ممکن است بتوانند بستگان یا دوستان نزدیک خود را برای اقامت درآن استان اسپانسرشوند.این بستگان نزدیک باید ابتدا از طریق استان مربوطه اقدام کنند و پروسه گزینش استانی را تکمیل کنند. این استان ها افراد را براساس نیازهای خود وقصد واقعی فرد برای اقامت در استان بر میگزینند.

پس از پذیرفته شدن ازطرف استان یا منطقه مربوطه، شما باید درخواست مجزا به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC) ارسال نمایید و بایستی سرمایه کافی برای استقرار خود و خانواده تان در ماه های اول اقامت را داشته باشید

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :