افزایش امتیاز اکسپرس اینتری در سال جدید (1396)

در تاریخ 2 آگوست، 3264 کاندیدا موفق به دریافت دعوت نامه شدند. حداقل امتیاز به 441 افزایش یافت. این افزایش امتیاز پس از اعمال تغییرات در امتیازها و افزایش امتیاز درصورت داشتن مدرک فرانسه یا خواهر یا بردار در کاناداست که از تاریخ 16 خرداد 1396 اعمال شد.

علت بالا رفتن مینیموم نمره قبولی در این برنامه:

📈 برخلاف روند گذشته که امتیاز اکسپرس اینتری مدام در حال کاهش بود، در حال حاضر شاهد افزایش آن هستیم.
📈 به شکلی که امتیاز از 415 به حدود 441 امتیاز، افزایش پیدا کرد.

⁉️ اما این اتفاق به دو دلیل میتواند باشد:

  1. افزایش امتیاز مدرک فرانسه
  2.  افزایش امتیاز فامیل درجه یک در کانادا

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :