کارت آبی آلمان

کارت آبی اتحادیه اروپا یک مجوز اقامت برای اهداف ویژه است. کارت آبی اقامت قانونی یک شهروند غیر اروپا یی را در یک کشور اروپایی به منظور کار فراهم می کند. بنابراین کارت آبی یک کارت برای شهروندان غیر اروپایی است.

از تاریخ اول اگوست ۲۰۱۲ کارت آبی همزمان با اصلاح قوانین اقامتی جهت اخذ اقامت اروپا تنظیم و اعتبار اجرایی دریافت کرد.
نکات مهم در مورد کارت آبی آلمان :

یک شهروند غیر اروپای، می تواند برای اخذ کارت آبی آلمان اقدام کند در صورتیکه:
الف) شخص باید دارای مدرک تحصیلی آلمانی و یا یک مدرک دانشگاهی معتبر که معادل با مدارک آلمانی هست، باشد.

ب) شخص باید  دارای یک قرارداد کاری با حداقل درامد سالانه   ۵۰/۸۰۰ یورو (۴/۲۳۳ یورو در ماه ) باشد. شایان ذکر است که برای مشاغلی از قبیل علوم تجربی ، ریاضیات، مهندسان، پزشکان – و نیروی متخصص IT باید ۳۹/۶۲۴ یورو در سال (۳/۳۰۲ یورو در ماه) باشد.

کسانیکه دارای بلو کارت هستند بعد از ۳۳ ماه میتوانند برای اقامت دائم اقدام کنند و اگر دارای مدرک زبان المانی در سطح B1 باشند بعد از ۲۱ ماه میتوانند برای اقامت دائم اقدام کنند.

دارندگان کارت آبی میتوانند پس از ۱۸ ماه اقامت در آلمان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نقل مکان کنند، همچنین همسر نیازی به داشتن مدرک زبان المانی ندارد.

بلو کارت  می تواند تا ۴ سال اعتبار داشته باشد (اگر قرارداد کاری کمتر از ۴ سال باشد اعتبار کارت آبی نیز کمتر از ۴ سال خواهد بود).  اقدام برای گرفتن اقامت دائم(Aufenthaltstitel)  پس از ۳ سال امکان پذیراست اما اگر شخص دارنده کارت آبی دارای مدرک زبان B1 المانی باشد پس از ۲ سال میتواند برای اخذ اقامت دائم اقدام کند.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :