ایالت آنتاریو کانادا تعداد 61 دعوتنامه استانی در پذیرش 7 فوریه خود برای متقاضیان فرانسوی زبان اکسپرس اینتری جهت اقدام برای اقامت دائم کانادا صادر کرد.

این دعوتنامه‌ها از طریق مسیر مهاجرتی اسکیلد ورکر فرانسوی زبانان صادر شده است. این مسیر مهاجرتی به برنامه مهاجرت استانی آنتاریو (OINP) این اجازه را می دهد تا متقاضیان فرانسوی زبانی که در دسته افراد با سابقه کار کانادایی هستند و یا در دسته اسکیلد ورکر فدرال حضور دارند و مهارت‌های زبان انگلیسی آنها بالاست و همچنین علاوه بر معیارهای دیگر دارای سابقه کار هم هستند را انتخاب کند.
شایان ذکر است که سیستم اکسپرس اینتری سیستمی برای مهاجرت به کانادا است که در سه دسته کارگران ماهر فدرال، مشاغل دارای مهارت و تجربه ی کانادایی از سراسر جهان بر پایه امتیازات و معیارها مهاجر جذب می کند. کاندیدها بر اساس امتیازی که در سیستم جامع رتبه بندی دارند دسته بندی می شوند؛ این سیستم به کاندیدها بر اساس تسلط به زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی (دو زبان رسمی کانادا)، سن، تحصیلات و سابقه کار امتیازدهی می کند. برای کاندیده‌هایی که بالاترین امتیاز را داشته باشند به تناوب برگزاری پذیرش ها ITA (یک دعوتنامه جهت تقاضا برای اقامت دائم) صادر می شود.
متقاضیان اکسپرس اینتری‌ای که از طرف یک استان انتخاب شوند و دعوتنامه استانی دریافت کنند، ۶۰۰ امتیاز اضافی کسب می کنند و بدین ترتیب در دور بعدی پذیرش اکسپرس اینتری، به طور قطع برای آنها دعوتنامه جهت تقاضا برای اقامت دائم صادر خواهد شد.
مسیر مهاجرتی اسکلید ورکر (کارگر ماهر) فرانسوی زبان آنتاریو دو مزیت کلیدی برای متقاضیان اکسپرس اینتری دارد: اول اینکه در معیارهای آن، نیازی به داشتن پیشنهاد شغل از طرف کارفرمای آنتاریویی نیست و دیگر اینکه فاقد شرط داشتن حداقل امتیاز در سیستم جامع رتبه بندی است. اما در عین حال، مهارت های چهارگانه (درک مطلب، قرائت، مکالمه و نوشتن) زبان فرانسوی متقاضیان باید در حد نمره ۷ (CLB) باشد یا در زبان انگلیسی بتوانند نمره ای معادل نمره ۶ CLB کسب کنند.
پذیرش ۷ فوریه در پی پذیرش اول فوریه انجام شد که در آن ۲۹ دعوتنامه جهت تقاضا برای انتخاب استانی شدن صادر شده بود. تا به امروز از سال ۲۰۱۹، استان آنتاریو از طریق مسیر مهاجرتی اسکلید ورکر فرانسوی زبان، مجموعاً ۱۸۹ دعوتنامه صادر کرده است.

مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :