برای اقدام باید در اکسپرس اینتری  دارای 400 امتیاز یا از دانشگاه های انتاریو مدرک فوق و دکتری گرفته باشید

هر دو دولت فدرال و استانی انتاریو در امر مهاجرت نقش دارند. دولت انتاریو از طریق برنامه فرصت ها در انتاریو،افراد را انتخاب و به دولت فدرال برای گرفتن اقامت دائم معرفی می کند.کلیه ویزاهای اقامت دائم برای کانادا توسط دولت کانادا و از طریق اداره تابعیت و مهاجرت کانادا (CIC) مورد پردازش و تایید قرارمی گیرد.

برنامه های استانی انتاریو به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

1.مهاجرت از طریق دانشجویان لیسانس و دکتری

2.مهاجرت از طریق دنشجویان لیسانس و کالج

3.مهاجرت از روش گروه عمومی انتاریو

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :