جذب نیروی مستعد تازه وارد برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کانادا

وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا ، کریس الکساندر اعلام کرد که مدل عملی  جذب نیروی جدید در راستای جذب مهاجرین اقتصادی ، رسما ” برنامه پذیرش سریع”  (Express Entry)نامیده می شود. راه اندازی این برنامه از ژانویه 2015 آغاز خواهد شد. استفاده از این سیستم گامی به جلو در جهت تبدیل سیستم مهاجرت کانادا به سیستمی سریع و انعطاف پذیر و نیز برآورده کردن نیازهای بازار کار و شکوفایی اقتصاد کانادا می باشد.

این برنامه سبب انعطاف پذیری بیشتر و تعهد پذیری بیشتر نسبت به پرکردن کمبود نیروی کار منطقه ای و کمک به پر کردن مشاغل باز موجود می گردد که توسط کارگران کانادایی پر نشده است. از کاندیدا های  برنامه پذیرش سریع که پیشنهاد کاری معتبر دارند یا تحت برنامه مهاجرت استانی( PNP) می باشند به سرعت دعوت خواهد شد تا برای اقامت دائم درخواست دهند که این  یک تمایز اصلی موجود  در  “برنامه پذیرش سریع” و برنامه کارگران موقت خارجی می باشد که تنها جهت پرکردن نیروی کار موقت و کمبود نیروی کار مهارتی از آن استفاده می شود.

این برنامه که پیشتر به عنوان سیستم ” ابراز علاقه”  (Expression of Interest)به آن اشاره می شد ویژه مهاجران ماهر می باشد و به دولت امکان می دهد تا بهترین کاندیدا هایی را انتخاب کنند که احتمال موفقیت آنها در کانادا خیلی زیاد خواهد بود،  در عوض انتخاب افرادی که در ابتدای صف می باشند. این برنامه همچنین سبب جلوگیری از انباشت پرونده ها می شود و به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا بهتر می تواند حجم درخواست نامه ها را در سطح متناسبی همگام با برنامه های مهاجرتی سالیانه  حفظ نماید.

درخواست کنندگان واجد شرایط می توانند در زمانی که از آنان دعوت می شود تا تحت چهار برنامه اصلی اقتصادی به کانادا بیایند،  زمان رسیدگی کوتاهتری را به مدت شش ماه یا کمتر تجربه کنند. این چهار برنامه اصلی نیز از این قرار است: برنامه ویژه  کارگران ماهر فدرال، برنامه ویژه تجار ماهر فدرال، گروه تجربه کانادایی و بخشی از برنامه مهاجرت استانی ( PNP).

با وجود  برنامه پذیرش سریع ، کارفرمایان نقشی اصلی در گزینش مهاجران اقتصادی و ارائه اطلاعات به دولت کانادا خواهند داشت. به این منظور، الکساندر همچنین اعلام کرد که در طول مدت بهار 2014 ، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا با دولتهای منطقه ای و استانی همکاری خواهد کرد تا مجموعه ای از نشستهای اطلاعاتی در سراسر کانادا برگزار شود تا اطلاعات بیشتری پیرامون این سیستم جدید مهیج  به کارفرمایان ارائه گردد.

حقایق در خور تامل

طبق راهکار اقتصادی کانادا 2014 ، 14 میلیون دلار طی دو سال سرمایه گذاری خواهد شد و 4.7 میلیون دلار در سال نیز در جریان خواهد بود تا از پیاده سازی موفقیت آمیز برنامه پذیرش سریع اطمینان حاصل شود.
با این برنامه، کشور کانادا می تواند بهترین کاندیده هایی را انتخاب کند که احتمال موفقیت آنان در کانادا زیاد باشد،  در عوض انتخاب افرادی در ابتدای صف می باشند.
بانک مشاغل جدید و پیشرفته دولت کانادا به یافتن نظیرها میان کارفرمایان کانادایی و کاندیده های این برنامه کمک خواهد کرد.
داشتن پیشنهاد کاری معتبر یا کاندیداتوری استانی و یا منطقه ای، دریافت دعوت نامه جهت درخواست دادن برای اقامت دائم را برای کاندیده های برنامه های پذیرش سریع تضمین خواهد کرد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :