جدیدترین پذیرش اکسپرس اینتری مانیتوبا از طریق مسیر مهاجرتی Skilled Workers Overseas در تاریخ ۱۱ آپریل 2019 برگزار شد. که طی آن ۴۰۳ دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت صادر شد. مسیر مهاجرتی Skilled Workers Overseas بخش اصلی برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا است. برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا به این استان اجازه می دهد سالانه تعداد معینی متقاضی مهاجرت کاری را برای اقامت دائم انتخاب کند.
در این پذیرش ۳۵۲ دعوتنامه برای دو گروه از متقاضیان صادر شد و در این بین تعداد نامعلومی از متقاضیان اکسپرس اینتری فدرال حضور داشتند. سیستم اکسپرس اینتری صف انتظار متقاضیان سه دسته مهاجرت کاری را مدیریت می کند. این سه دسته عبارت اند از Federal Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class و Canadian Experience Class.
آن دسته از متقاضیان اکسپرس اینتری‌ای که دعوتنامه دریافت می کنند و برای انتخاب استانی شدن تقاضا ارائه می کنند ۶۰۰ امتیاز اضافی در مجموع امتیازات اکسپرس اینتری دریافت می کنند و بدین ترتیب در پذیرش بعدی اکسپرس اینتری به قطع برای آنها دعوتنامه صادر خواهد شد.
متقاضیانی که در این پذیرش دعوتنامه دریافت کرده‌اند، تمایل خود را از طریق برنامه مهاجرت استانی ارائه کرده بودند. ابراز علاقه مندی اولین گام برای این است که متقاضی توسط استان از طریق این مسیرهای مهاجرتی سه گانه لحاظ شود. پروفایل های EOI یا ابراز تمایل بر اساس عواملی نظیر سن، تحصیلات، سابقه کار، سطح زبان انگلیسی یا فرانسوی و داشتن اقوام در مانیتوبا امتیازدهی می‌شوند. سپس برای متقاضیانی که بالاترین امتیاز را دارند LAA یا دعوتنامه برای تقاضا جهت اقامت دائم صادر می شود.
متقاضیان اکسپرس اینتری‌ای که در پذیرش ۱۱ آپریل برای آنها دعوتنامه صادر شد، می‌بایست شرایط زیر را دارا می بودند:

  • ID اکسپرس اینتری معتبر و کد راستی آزمایی جویای کار
  • حداقل شش ماه سابقه کار در یکی از مشاغل مورد نیاز استان مانیتوبا

گروه دوم که برای آنها دعوتنامه صادر شد نیز دارای شرایط زیر بودند:

  • یکی از اعضای خانواده درجه یک آنها در مانیتوبا ساکن است و یا در این استان قبلا تحصیل کرده اند؛
  • در یکی از حرفه هایی که در فهرست مشاغل مورد نیاز مانیتوبا اعلام شده است، حداقل شش ماه سابقه کار دارند؛
  • نمره زبان آنها حداقل CLB/NCLC 5 مگر اینکه سابقه کار آنها در شغلی است که نیازمند پروانه و مجوز است که در آن صورت باید حد اقل نمره زبانشان CLB/NCLC 7 باشد.

در این دوره از پذیرش، پایین ترین امتیاز پذیرفته شده متقاضیان هر دو گروه ۵۶۱ بود. همچنین در این پذیرش از طریق یکی از اقدامات استخدام راهبردی Strategic Recruitment Initiative از جمله ماموریت های استخدام برون مرزی که توسط برنامه مهاجرت استانی با همکاری کسب و کارهای مانیتوبا انجام می شود، برای ۵۱ متقاضی دعوتنامه صادر شد. پایین ترین امتیاز در دعوتنامه های صادره از طریق استخدام راهبردی ۶۹۵ بود.

مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :