خبری خوش برای کلاینت های پرشین مهاجر متقاضی مهاجرت به کبک، طی آخرین اخبار رسیده از سازمان مهاجرت کبک، پیرو حکم صادر شده توسط دادگاه عالی کبک مبنی بر پیگیری پرونده های مهاجرتی گذشته، دولت این ایالت اعلام کرد که تمامی پرونده های سابمیت شده قبل از تاریخ 2 آگوست 2018 را بررسی و نتیجه را به متقاضیان اعلام خواهد کرد.

از سال 2015 دولت کبک سالانه 25000 پرونده مهاجرتی تایید شده توسط دولت کانادا، در سال را داشته است. هرچند بر اساس قانون جدید تصویب شده کبک، این عدد برای سال 2019 به 19500 پرونده تغییر یافته است.

این موضوع بدان معناست که با وجود بیش از 41000 پرونده تایید شده در سیستم، بعضی از متقاضیان باید بیش از 2 سال برای بررسی پرونده های اقامت دائمشان صبر کنند.

در این بین، هفته گذشته یک قاضی کبکی به سازمان مهاجرت کبک اعلام کرد که پرونده های مهاجرتی را بر اساس قانون فعلی مهاجرت بررسی کنند. پیرو این دستور قاضی، دولت کبک اعلام کرد که بررسی پرونده‌ها را شروع خواهد کرد. در این بیانیه دولت کبک، صریحاً اعلام شده است که تمامی 18000 پرونده سابمیت شده قبل از 2 آگوست 2018 را بر اساس قوانین مهاجرتی اسکیلد ورکر آن زمان، مورد بررسی قرار خواهد داد.

دولت کبک با متقاضیان مهاجرتی برای در جریان قرار دادن آن‌ها ارتباط برقرار خواهد کرد.

مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :