و بالاخره وضعیت شکایت متقاضیان سابق اسکیلد ورکر از وزارت مهاجرت کبک تعیین تکلیف شد. این متقاضیان که خواهان مهاجرت از طریق برنامه اسکیلد ورکر کبک بودند پیش از این به صورت گروهی از وزارت مهاجرت کبک شکایت کرده بودند چرا که برای دریافت گواهی انتخاب کبک مبلغی پرداخت کرده بودند اما بعدها با ایجاد تغییراتی که از اول آگوست ۲۰۱۳ و ۸ مارس ۲۰۱۷ اجرایی شد فاقد صلاحیت مهاجرت شناخته شدند.
در این شکایت وزارت مهاجرت و دولت کبک به خاطر امتناع از استرداد وجوه دریافتی از متقاضیان رد صلاحیت شده، به عدم تمایل به بازپرداخت، ارتکاب اشتباه و عمل از روی سوء نیت متهم شده بود. دیوان عالی کبک در فوریه ۲۰۱۸ دادگاهی سنخی را تایید کرد و ماه پیش قرار شد پرداخت وجوه در دستور کار قرار بگیرد.
با توجه به متن منتشر شده در وبسایت وزارت مهاجرت کبک، اگر شما جزو یکی از این گروه ها هستید و توافق مابین وزیر و وکلا را تایید می‌کنید نیاز نیست فعلا اقدامی انجام دهید.

  • گروه ۱: افرادی که درخواست CSQ خود را بین اول فوریه ۲۰۱۲ تا ۳۱ مارچ ۲۰۱۳ ارائه کرده اند؛ و تقاضانامه‌ای حاوی فرم مهاجرت A-1520-AA یا A-1520-AF داشته‌اند که این موضوع حاکی از این بوده که درخواست CSQ مطابق با مقررات وزارت مهاجرت کبک که در زمان پر کردن فرم لازم الاجرا بوده رسیدگی خواهد شد؛ و کسانی که در فرم تقاضانامه آنها نوشته شده است: ” به درخواست شما برای گواهی انتخاب بر اساس مقرراتی رسیدگی خواهد شد که هنگام تسلیم فُرم لازم الاجرا بوده اند”؛ و کسانی که درخواست CSQ آنها بعد از لازم الاجرا شدن شبکه انتخاب (selection grid) در تاریخ اول آگوست ۲۰۱۳ رد شده است.
  • گروه ۲: افرادی که درخواست CSQ خود را قبل از اول فوریه ۲۰۱۲ و یا مابین اول جون ۲۰۱۳ و هفتم جولای ۲۰۱۳ ارائه داده‌اند و درخواست CSQ آنها بعد از لازم الاجرا شدن شبکه انتخاب در تاریخ اول آگوست ۲۰۱۳ رد شده است.
  • گروه ۳: افرادی که درخواست CSQ خود را بین ۸ جولای ۲۰۱۳ تا ۸ مارچ ۲۰۱۷ ارائه کرده اند و درخواست CSQ آنها بعد از لازم الاجرا شدن شبکه انتخاب در تاریخ  ۸ مارس ۲۰۱۷ رد شده است.

به موجب توفقنامه ای که انجام شده به هر کدام از گروه ها مبالغ زیر بازپرداخت خواهد شد:

  • گروه ۱: ۵۰ درصد مبلغی که متقاضی شاکی عضو گروه ۱ برای ارائه تقاضانامه خود پرداخت کرده است.
  • گروه ۲:‌ ۲۵ درصد مبلغی که متقاضی شاکی عضو گروه ۲ برای ارائه تقاضانامه خود پرداخت کرده است.
  • گروه ۳:‌ ۲۵ درصد مبلغی که متقاضی شاکی عضو گروه ۳ برای ارائه تقاضانامه خود پرداخت کرده است.

مشاوره مهاجرتی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :