اولین مسئله ای که در ذهن یک مهاجر شکل می گیرد و کلیت فلسفه مهاجرت را تحت تاثیر قرار می دهد  حرکت و نزدیکی به ایده آل هایی است که در زندگی کنونی خود نمی تواند آن را در حد نیاز حس و تجربه کند پسمهاجرت تنها به معنای تغییر مکانی شما نیست بلکه در کنار تغییر شرایط جغرافیایی و محیطی باید چشم اندازی زیبا و موفق از آینده ای که در ذهن خود تصور می کردید نیز به شما ارائه دهد .

 اینجاست که اداره مهاجرت کانادا با Express Entry  تا سرحد امکان این تغییر مثبت را برای شما امکان پذیر می کند شاید این روش جدید را  نه تنها تغییری در جهت سودرسانی به کشور کانادا که در جهت تامین منافع شخص مهاجر نیز بتوان دانست. همواره یکی از مسایلی که در ذهن مهاجر نقش می بست و موجی از اضظراب و تشویش را در افکار او پدید می آورد تصویرآینده ای نامعلوم بود . تمام هزینه ها و وقتی که در این روش صرف شده است در جهت این است که تا سر حد امکان شما را در این راستا که می توانید در جامعه کانادا به فردی موفق تبدیل شوید یا خیر را به دقت ارزیابی کرده و در صورت شانس موفقیت بالای شما ، پذیرفته خواهید شد .

شاید در نگاه اول برخی از ملاک های رتبه بندی ها سختگیرانه تلقی شود اما نباید فراموش شود که تمامی این سخت گیری ها تضمین موفقیت شخص مهاجر است . چرا که خود این مسئله می تواند باعث بازدهی 2 طرفه شده و در عین حال خود شخص مهاجر از آینده شغلی مناسبی برخوردار می شود و هم توانایی سودرسانی و رفع نیازهای جامعه به او امکان و احساس مفید بودن و به جامعه منفعت های مربوطه را می رساند. باید توجه داشت این موازنه 2 طرفه در جهت پیشرفت خود شخص متقاضی است آنجا که برای تخصص متقاضی درخواست وجود دارد راه درآمد نیز هموار است . باید توجه داشت مسئله مهاجرت تنها معطوف به رسیدن شخص مهاجر به کشور و مقصد مورد نظر نیست بلکه توانایی زندگی در قالب جدید را نیز نباید دست کم گرفت . وفق پذیری با محیط ، توانایی برقراری ارتباط، میزان تخصص شخص  در مقایسه با نیاز بازار و ……. اینها مسائلی هستند که در تمامی مراحل فرم ارزشیابی در نظر گرفته شده و باعث می شوند تا شما از لحظه ورود آماده برای ورود به جامعه کانادا باشید و این مهم برای خود شخص مهاجر از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که وی می خواهد با تراکنش در جامعه زندگی جدیدی آغاز کند . 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :