نیروی متخصص انتاریو زیرمجموعه  Human Capital Priorities stream
این برنامه طی روزهای گذشته متقاضیان زیادی را جذب کرده است. برای شروع افراد باید واجد شرایط برنامه نیروی متخصص فدرال FSW باشند و در پروفایل اکسپرس اینتری خود، استان انتاریو یا تمام استانها را انتخاب کرده باشند.
توجه داشته باشید که متقاضیان همچنین باید برای شرکت در این برنامه 400 امتیاز در سیستم امتیاز بندی اکسپرس اینتری کسب کرده باشند.

برنامه اکسپرس اینتری استان آنتاریو دارای لیست مشاغل خاصی نمی باشد. در این حال در هر دوره انتخابی اداره مهاجرت با توجه به نیاز بازار رشته های خاصی را در اولویت برای دریافت دعوتنامه اولیه قرار می دهد و متقاضیان با این مشاغل زودتر دعوتنامه دریافت می نمایند

در خبر جدید ازسایت اداره مهاجرت استان آنتاریو اعلام شده است که در دوره جدید انتخابی که از تاریخ 28 جون 2017 شروع شده رشته های زیر در اولویت دریافت دعوتنامه اولیه برای اقدام برای برنامه اکسپرس اینتری استان انتاریو قرار دارند:

NOC 0131: Telecommunication Carriers Managers

NOC 0213: Computer and Information Systems Managers

NOC 2133: Electrical and Electronics Engineers

NOC 2147: Computer Engineers (Except Software Engineers and Designers)

NOC 2171: Information Systems Analysts and Consultants

NOC 2172: Database Analysts and Data Administrators

NOC 2173: Software Engineers and Designers

NOC 2174: Computer Programmers and Interactive Media Developers

NOC 2175: Web Designers and Developers

NOC 2241: Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians

NOC 2281: Computer Network Technicians

NOC 2282: User Support Technicians

NOC 2283: Systems Testing Technicians

NOC 5224: Broadcast Technicians

NOC 5241: Graphic Designers and Illustrators

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :