از19 نوامبر2016 شاهد تغییراتی در سیستم اکسپرس انتری خواهیم بود،دولت کانادا بر آن است که تعداد بسیاری از متقاضییانی که در بانک اطلاعاتی این سیستم حضور دارند برای اقدام در یکی از سه برنامه زیر دعوت کند.

 

دقت فرمایید که هیچ تغییری در شکل امتیاز بندی این 3 برنامه ایجاد نشده و متقاضیان باید همچنان در یکی از این برنامه ها که  شامل نیروی متخصص فدرال،فنی و حرفه ای فدرال و تجربه کانادایی واجد شرایط باشند تغیری که در این سیستم اتفاق می افتد به قرار زیر است:

 

الف. در سیستم قبل هر پیشنهاد شغلی  در هر زمینه 600 امتیاز به امتیازات متقاضی اضافه می کرد که در سیستم جدیدامتیاز آن بسیار کم شده است و به صورت زیر می باشد.

 

  پیشنهاد شغلی برای  این شش عنوان شغلی مدیریتی 200 امتیاز و برای سایر مشاغل 50 امتیاز دارد

1.Legislators (قانون گذار)  

 

2.Senior government managers and officials (مدیران و کارمندان ارشد دولتی) 

 

3.Senior managers-financial ,communications  and other business services(مدیران ارشد درزمینه مالی،ارتباطات و دیگر خدمات تجاری)

 

4.Senior managers – health ,education ,social and community services and membership organizations  (مدیران ارشد در رشته های بهداشت،آموزش پرورش،خدمات اجتماعی)

 

5.Senior managers-trade ,broadcasting and other services not elsewhere classified(مدیران ارشد در رشته تجارت،صدا و سیما)

 

6.Senior managers-construction ,transportation ,production and utilities (مدیران ارشد در زمینه ساخت و ساز،حمل و نقل،تولید و خدمات رفاهی)

 

ب. در سیستم جدید تحصیل دردوره های فنی یا دانشگاهی در داخل خاک کانادا شامل امتیازی باشد که در صورت گذراندن دوره های حداقل یک تا دو ساله تحصیلی 15 امتیار،و در صورت گذراندن دوره 3 ساله 30 امتیاز به امتیازات متقاضی اضافه گردد.

 

ج. تغییردر زمان ارسال مدارک

در سیستم جدید فرصت ارسال مدارک پس از دریافت دعوت از 60 روز به 90 روز افزایش یافته است.

 

تاییدیه LMIA تاکنون برای کسب امتیازپیشنهاد شغلی اجباری بود که از این پس برای بعضی افراد الزامی نمی باشد که توضیحات بیشتر در مقاله اینجا را کلیک کنید.

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :