متقاضی اصلی 

امتیاز استخدام پذیری افراد مجرد: 43  استخدام پذیری افراد متاهل: 52

امتیازکلی افراد مجرد: 50   امتیاز کلی افراد  متاهل: 59

امتیازات
سطح تحصیلات(14max)
دیپلم دبیرستان2
دیپلم فنی حرفه ای6
گواهینامه غیر دانشگاهی 2ساله4
گواهینامه فنی حرفه ای 2ساله6
مدرک فنی و حرفه ای1ساله یا 2ساله0
مدرک فنی حرفه ای 3 ساله به بالا8
مدرک فنی و حرفه ای سه ساله0
مدرک دانشگاهی 1 ساله4
مدرک دانشگاهی 2 ساله6
لیسانس یا مدرک دانشگاهی 3 ساله10
فوق لیسانس12
دکترا14
رشته تحصیلی ( برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید)(12max)
لیست A12
لیست B9
لیست C6
لیست D2
لیست E,F,G0
سابقه کار(8 max)
کمتر از 6 ماه0
6 الی 23 ماه4
24 الی 47 ماه6
48 ماه بیشتر8
سن(16 max)
بین 18 تا 3516
3614
3712
3810
398
406
414
422
43 به بالا0
دانش زبان(22 max)
زبان فرانسه C216
زبان فرانسه C114
زبان فرانسه B212
زبان فرانسه B10
زبان انگلیسی CLB 9-126
زبان انگلیسی CLB 5-84
زبان انگلیسی CLB 1-40
اقامت در کبک(5 max)
اقامت 3 ماه و بیشتر برای تحصیل و کار5
اقامت 3 ماه و بیشتر به هر دلیلی2
اقامت 2 بین هفته تا 3 ماه1
داشتن فامیل در کبک(3 max)
فامیل درجه 1 ( همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر، دختر، پسر، پدر بزرگ و مادر بزرگ)3
فامیل درجه 2 ( عمو، خاله ، دایی ، عمه و فرزندان آنها )0
داشتن همسر که باید مشمول شرایط زیر باشد:(17 max)
تحصیلات همسر(4 max)
دیپلم دبیرستان1
دیپلم فنی حرفه ای2
گواهینامه غیر دانشگاهی 2ساله1
گواهینامه فنی حرفه ای 2ساله2
مدرک فنی و حرفه ای1ساله یا 2ساله3
مدرک دانشگاهی 1 ساله1
مدرک دانشگاهی 2 ساله2
لیسانس یا مدرک دانشگاهی 3 ساله3
فوق لیسانس4
دکترا4
رشته تحصیلی همسر (برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید)( 4 max)
لیست A4
لیست B3
لیست C2
لیست D1
لیست E,F,G0
سن همسر( 3 max)
بین 18-353
36-392
40-421
43 به بالا0
دانش زبان فرانسه همسر( 6 max)
شنیداری و گفتاری زبان فرانسه C1 ,C23و3
شنیداری و گفتاری زبان فرانسه B22و2
شنیداری و گفتاری زبان فرانسه B10
داشتن فرزند( 8 max)
کمتر از 12 سال4
13 تا 18 سال2
پیشنهاد کاری( 10 max)
پیشنهاد شغلی خارج از مونترال10
پیشنهاد شغلی واقع در مونترال8
استطاعت مالی( 1 max)
ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :