برنامه اکسپرس انتری ایالت نوواسکوشیا که در صبح ۱۱ اکتبر برای جذب 300 نیروی متخصص بازگشایی شده بود به حد نصاب رسید ؛

این برنامه براب افرادی که دارای سابقه کار در مشاغل واجد شرایط این ایالت بودند جهت نام نویسی بازگشایی شده بود که افراد موفق به دریافت 600 امتیاز اضافی در سیستم CRS می شدند .

از آن جایی که این برنامه یکی از محبوبترین جریان های مهاجرت به کانادا می باشد انتظار می رود این برنامه در آینده برای مشاغل محدود مجدداً بازگشایی شود.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :