در 25 ژانویه 2017 اداره مهاجرت و شهروندی کانادا رکوردی بی سابقه را ثبت و اعلام نمود.

در این دوره 3508 دعوتنامه صادر گردید که نسبت به قبل افزایش چشمگیری داشته است. نکته ی مهمتر از تعداد دعوتنامه ها ، سطح امتیازات است که در مقایسه با دوره های قبل بسیار کاهش یافته است. در سال 2017 سه بارانتخاب صورت گرفته و هر بار سطح امتیاز متقاضیان کاهش یافته است که در این دوره انتخابی ،کمترین امتیازی که مجاز به دریافت دعوتنامه اقامت دائم کانادا  گردیده 453 امتیاز بوده است ودر مقایسه با دوره قبلی 6 امتیاز کاهش داشته است . این روند باعث شده تا متقاضیان کار و اقامت کانادا بدون داشتن دعوتنامه شغلی از کارفرمایان کانادایی و یا داشتن سابقه کار در این کشور موفق به اخذ دعوتنامه اقامت دائم کانادا شوند که این می تواند خبری مسرت بخش برای متقاضیان مهاجرتی باشد.

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :