شرایط کاری در استرالیا

در ماه گذشته با ۳/۰ درصد کاهش پیاپی در پایین آمدن نرخ بیکاری این رقم به ۳/۶درصد در جولای ۲۰۱۵ رسید. شایان ذکر است که در یک بازه زمانی طولانی مدت میانگین نرخ بیکاری همواره به صورت تقریبا ثابتی بوده و طبق اعلام ABS (اداره آمار استرالیا) این رقم حدود میزان ۱/۶درصد می باشد. این در حالیست که تنها در آمار فصل اخیر با ۳/۰ درصد افزایش میزان افراد دارای کار به ۱/۶۵ درصد در جولای ۲۰۱۵ رسید. اداره آمار استرالیا اعلام کرده است که در فصل گذشته تعداد افراد شاغل با افزایش ۳۸،۵۰۰ نفری به ۱۱،۸۱۰،۷۰۰نفر در جولای ۲۰۱۵ رسیده است. افزایش درصد افراد شاغل در هر دو حالت تمام وقت و پاره وقت بوده است، که البته درصد مردهای شاغل در بخش پاره وقت از بقیه گروه ها بیشتر است (تا میزان ۲۰،۴۰۰نفر).

 

نمودار فرصت های شغلی در استرالیا:

شرایط کاری در استرالیا

افراد شاغل

شرایط کاری در استرالیا

افراد بیکار

شرایط کاری در استرالیا

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :