ویزای کسب و کار و سرمایه‌گذاری استرالیا

ویزای مهاجرتی ازطریق کسب وکار (تجارت) وسرمایه گزاری, برای افرادیست که دارای سابقه درخشان در زمینه تجارت و سرمایه گذاری هستند و مایل به استفاده از این تجربیات در استرالیا میباشند.

این دسته ازویزاها به چند زیرگروه تقسیم بندی میشوند:

این ویزا یک ویزای ۴ ساله میباشد که درشرایطی خاص ۲ سال دیگر قابل تمدید میباشد. متقاضی در صورت داشتن شرایط لازم درانتهای دوره درصورت برآورده شدن تعهدات , میتواند برای ویزای دائم اقدام نماید.

شرایط لازم جهت اقدام برای اخذ این ویزا:

 • سن متقاضی کمتر از ۵۵ سال تمام باشد
 • کسب امتیاز۶۵ ازجدول امتیازبندی
 • سرمایه شما به تنهایی یا با همسرتان درمجموع معادل ۸۰۰ هزاردلاراسترالیا باشد
 • گردش مالی تجارت منتخب شما در۲ سال از۴ سال پیش ازاقدام برای اخذ ویزا, درهرسال ۵۰۰ هزاردلاراسترالیا یا بیشتربوده باشد
 • توسط یک ایالت از ایالتهای استرالیا انتخاب شده باشید
 • دارابودن قصد اقامت و مشارکت فعال درکسب و کارمورد نظردراسترالیا

این ویزا به شما این امکان را میدهد تا:

 • به طور موقت در یک منطقه(ایالت) تعیین شده در استرالیا کار و زندگی کنید
 • در طول مدت ویزای خود به داخل و خارج از استرالیا سفر کنید
 • جهت ویزای دائم سرمایه گذاری و نوآوری در کسب وکار (زیرگروه ۸۸۸) اقدام و درخواست نمایید
 • اعضای خانواده نیز جهت اخذ اقامت دائم میتواند در درخواست شما آورده شوند.

شرایط مورد نیاز جهت اقدام برای ویزای دایم نوآوری و سرمایه گذاری(زیر مجموعه ۸۸۸):

 • متقاضی اصلی ویزای موقت سرمایه گذاری و نوآوری در کسب و کار(زیرگروه ۱۸۸) باشید
 • داشتن شرایط لازم برای ایجاد فرصت شغلی برای ساکنین استرالیا درحالی که ویزای موقت دارید.
 • دارای گردش مالی کسب وکار به میزان ۳۰۰.۰۰۰ دلار در یک سال قبل از درخواست ویزا

وشما بایستی دو شرط از سه شرط زیررا هم انجام داده باشید:

 • دارای سرمایه به میزان ۲۰۰.۰۰۰ دلاردر کسب وکارراه اندازی شده شما دراسترالیا
 • استخدام ۲ نفرازساکنین استرالیا به صورت تمام وقت درکسب و کارشما
  ارزش خالص دارایی شخصی ودارایی کسب و کار شما درمجموع ۶۰۰.۰۰۰ دلار استرالیا باشد.

مزایای این ویزا:
درمقایسه با ویزاهای سرمایه گزاری شما مبلغ کمتری سرمایه گزاری مینمایید و همچنین اختیار انتخاب با شما میباشد که سرمایه خود را درچه نوع تجارتی به کار گیرید و چگونه ازآن استفاده نمایید.

 

این ویزا یک ویزای موقت ۴ ساله است که با داشتن معیارهای لازم سرمایه گزاری میتوان پس از ۴ سال برای اقامت دائم اقدام نمود.

شرایط لازم:

 • سرمایه شما به تنهایی یا با همسرتان درمجموع ۲.۲۵۰ میلیون دلاراسترالیا باشد
 • سن شما از۵۵ سال بیشتر نباشد(تحت شرایطی ایالت ممکن است این شرایط را تعدیل نماید)
 • توسط یک ایالت از ایالتهای استرالیا انتخاب شده باشید
 • کسب امتیاز۶۵ ازجدول امتیازبندی
 • سپردن مبلغ ۱.۵ میلیون دلاراسترالیا دریکی ازبانکهای استرالیا به مدت ۴ سال با سود مشخص
 • داشتن حداقل ۳ سال سابقه در سرمایه گذاری

این ویزا به شما این امکان را میدهد تا:

 • به طور موقت در یک منطقه(ایالت) تعیین شده در استرالیا کار و زندگی کنید
 • در طول مدت ویزای خود به داخل و خارج از استرالیا سفر کنید
 • جهت ویزای دائم سرمایه گذاری و نوآوری در کسب وکار (زیرگروه ۸۸۸) اقدام و درخواست نمایید
 • اعضای خانواده نیز جهت اخذ اقامت دائم میتواند در درخواست شما آورده شوند.

شرایط مورد نیاز جهت اقدام برای ویزای دایم سرمایه گذاری(زیر مجموعه ۸۸۸):
داشتن ویزای سرمایه گذاری کسب و کار (زیر مجموعه ۱۸۸) و زندگی در استرالیا به مدت ۲سال از ۴ سال

شما و همسرتان باید:

در ایالت انتخابی به مدت ۴ سال سرمایه گذاری  کرده باشید.
سوابق خوبی از رعایت قوانین استرالیایی در رابطه با مالیات، روابط کاری و دیگرقوانین مرتبط با کسب و کارتان داشته باشید
در فعالیتهای تجاری و سرمایه گذاری های غیر قابل قبول شرکت نداشته باشید
مزایای این ویزا:

شما دراین نوع ویزا احتیاجی به راه اندازی کسب و کار ندارید و سرمایه گزاری شما برای دریافت اقامت دائم کافی میباشد.
ویزای (موقت) سرمایه گزاری کلان زیرمجموعه ۱۸۸

این ویزا یک ویزای موقت ۴ ساله است که با داشتن معیارهای لازم سرمایه گزاری میتوان پس از ۴ سال برای اقامت دائم اقدام کرد
شرایط لازم برای اخذ ویزای سرمایه گذاری کلان:

برای اخذ این ویزا متقاضیان میبایست حداقل ۵ میلیون دلاراسترالیا درفعالیتهای تعیین و تایید شده توسط دولت استرالیا سرمایه گذاری نمایند.

متقاضیان میتوانند در فعالیت های قانونی زیر سرمایه گزاری نمایند:

 • پروژه های زیر بنایی در استرالیا
 • اوراق قرضه(بهادار)، سهام شرکت های استرالیایی و ودیعه های موجود در لیست بورس اوراق بهادار استرالیا
 • اوراق قرضه یا سپرده های مدت دار موسسات مالی استرالیا
 • املاک و مستغلات استرالیا
 • تجارت محصولات کشاورزی استرالیا
 • شرکت های خصوصی به این شرط که متقاضی جزء سهامداران باشد و شرکت بطور قانونی ثبت و فعالیت قابل قبولی داشته باشد.

این ویزا به شما این امکان را میدهد تا:

 • به طور موقت در یک منطقه(ایالت) تعیین شده در استرالیا کار و زندگی کنید
 • در طول مدت ویزای خود به داخل و خارج از استرالیا سفر کنید
 • جهت ویزای دائم سرمایه گذاری و نوآوری در کسب وکار (زیرگروه ۸۸۸) اقدام و درخواست نمایید
 • اعضای خانواده نیز جهت اخذ اقامت دائم میتواند در درخواست شما آورده شوند.

داشتن ویزای موقت سرمایه گذاری کلان (زیر مجموعه ۱۸۸)

شما و همسرتان باید:

 • مطابق با شرایط ویزای موقت خود وطول مدت ویزا سرمایه گذاری  لازم را انجام داده باشید
 • ۴۰ روز اقامت در هرسال دراسترالیا
 • سوابق خوبی از رعایت قوانین استرالیایی در رابطه با مالیات، روابط کاری و دیگرقوانین مرتبط با کسب و کارتان داشته باشید
 • در فعالیتهای تجاری و سرمایه گذاری های غیر قابل قبول نبوده باشید
 • تعهد جدی به ادامه کسب و کار وفعالیت های سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید

مزایای این ویزا:

شما فقط ۴۰ روز درهرسال بایستی که دراسترالیا اقامت کنید و آزادی بیشتری دررفت و آمد و اقامت درکشورخود را دارا میباشید.

شرایط لازم جهت اقدام برای اخذ این ویزا:

شما به تنهایی یا به همراه همسرتان درمجموع بایستی:

 • ۴۰۰ هزاردلاراسترالیا دارایی دریک شرکت یا چند شرکت منتخب درمجموع را دارا باشید
 • مجموع دارایی شخصی و دارایی کسب و کار شما ۱.۵ میلیون دلار استرالیا باشد
 • گردش سالیانه کسب و کار شما برای یک یا چند تجارت منتخب درمجموع ۳ میلیون دلار استرالیا باشد
 • سرمایه گزاری به مبلغ۱.۵  میلیون دلاراسترالیا درتجارت پیشنهادی و برگزیده شما دراسترالیا پس ازاخذ ویزا
 • سن شما از۵۵ سال بیشتر نباشد(تحت شرایطی ایالت ممکن است این شرایط را تعدیل نماید)
 • توسط یک ایالت از ایالتهای استرالیا انتخاب شده باشید
 • دارابودن قصد اقامت و مشارکت فعال درکسب و کارمورد نظردراسترالیا

با داشتن این ویزا، شما و اعضای خانواده می توانید:

 • به طور دائم در استرالیا کار و زندگی کنید
 • ادامه تحصیل بدهید و از خدمات اموزشی،بهداشتی و حق بیمه استفاده کنید
 • برای اخذ تابعیت استرالیا اقدام کنید
 • اسپانسر اعضای خانواده برای گرفتن اقامت دائم بشوید

مزایای این ویزا:

این ویزا اقامت ازنوع دائم میباشد و شما ازتمامی مزایای دولتی شامل بیمه و خدمات درمانی رایگان برخوردار میباشید.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :