افزایش هزینه دریافت ویزای شنگن از ژانویه 2020

افرادی که نیازمند دریافت ویزای شنگن برای سفر به اروپا هستند، از ژانویه سال 2020 میلادی باید هزینه بیشتری برای ویزا پرداخت نمایند. این تغییر پس از موافقت شورای اتحادیه اروپا با به روز رسانی قوانین صدور ویزای شنگن، اجرایی خواهد شد. طبق اخبار منتشر شده از سوی این شورا، افزایش 33.3 درصدی هزینه صدور ویزای شنگن قطعی شده و متقاضیان دریافت ویزا از زمان اجرای این مصوبه در ابتدای ژانویه سال 2020 میلادی باید [...]