آخرین فرصت برای برنامه سرمایه گذاری مجارستان

  روش سرمایه گذاری کشور مجارستان که بهترین برنامه سرمایه گذاری اروپایی است در تاریخ 31 مارچ به حالت تعلیق در می آید و به احتمال زیاد شرایط جدید بسیار سخت تر از شرایط فعلی خواهد بود شرایط فعلی بسیار سریع بوده و در عرض یک ماه کل پروسه پایان می یابد. بدون نیاز به هیچ پیش شرطی اعم از تحصیلات یا سابقه کاری. متقاضیان در قبال سپرده گذاری به مبلغ 300000 یورو برای پنج [...]