نیروی متخصص ساسکاچوان

استان ساسکاچوان هر ساله در چندین دوره اقدام به پذیرش نیروی های متخصص در رشته های مورد نیاز این استان می نماید. این برنامه با توجه به آسانتر بودن شرایط  امتیاز بندی  نسبت به اکسپرس انتری فدرال میتواند گزینه خوبی برای متقاضیان مهاجرت باشد. از مزایای این برنامه ، می توان به اعلام پذیرش مهاجر در بازه های زمانی کوتاه مدت و همچنین افزایش سرعت فرآیند پیگیری درخواست های مهاجرتی برای دریافت اقامت دائم [...]