برنامه مهاجرت استانی اُنتاریو

برنامه مهاجرت استانی اُنتاریو که Ontario Opportunities نامیده می‌شود یک برنامه مهاجرتی کارفرما محور است که به ایالت اُنتاریو اجازه می‌دهد متخصصان و نیروهای ماهر واجد شرایط را انتخاب و از این طریق زمینه مهاجرت آنها را به کانادا فراهم نماید. این برنامه به کارفرماهای اُنتاریو کمک می‌کند تا بتوانند نیروهای متخصص مورد نیازی را که نتوانسته‌اند در بازار کار اُنتاریو بیابند، استخدام نمایند. متقاضیانی که تمام شرایط این برنامه مهاجرتی را احراز کنند، گواهینامه [...]