اقتصاد آلمان

آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا و پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است و جایگاه چهارم تولید ناخالصی داخلی(نرخ تبدیل ارز) وپنجمین تولید ناخالصی داخلی( برابری قدرت خرید) را در جهان دارد. آلمان از بنیانگذاران اتحادیه اروپا و حوزه یورو است. جایگاه اقتصادی این کشوردر جهان بعد ازانقلاب صنعتی و همزمان با تشکیل آن مطرح شد و تا به امروز از آن به عنوان یک کشور پیشرو و نوآور و همچنین سرمایه گذار در پروژه های تحقیقاتی اسم برده می شود. اقتصاد آلمان از سیستم اقتصاد اجتماعی بازار پیروی میکند.

ده محصول اول صادراتی آلمان عبارتند از:‌ خودرو، ماشین‌آلات، محصولات شیمیایی، محصولات الکترونیک، تجهیزات الکتریکی، مواد دارویی، تجهیزات حمل و نقل، فلزات، محصولات خوراکی و پلاستیک.

نمودار زیر نرخ بیکاری کشور آلمان را در سال های 2015 و 2016 نشان می دهد:

اقتصاد آلمان

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :