دین و مذهب در آلمان

در آلمان دین و دولت دومقوله جدا از هم هستند و قانون اساسی دولت را موظف به بی طرفی در امور مربوط به دین میکند، بدین معنا که  بر پایه آن در مورد هیچ کس نبایستی به دلیل گرایش دینی یا ضد دینی تبعیض روا داشت وهیچ گروهی به دلیل دینی، بهره مند از حق سیاسی ویژه ای نمی شود. به شرط احترام به قانون، همه ی ادیان آزادند و پیروان آن ها می توانند امور داخلی خود را به میل خویش سامان دهند.

تقسیم بندی به اعتبار گرایش دینی در آلمان از این قراراست:

مسیحیت با ۶۵ تا ۷۰ درصد از جمعیت که خود را مسیحی می دانند دین غالب در آلمان است، که این تعداد با توجه به اخبار CBS، شامل ۲۴ میلیون نفر کاتولیک است. اسلام طبق گزارش دانشگاه ایالتی آنجلو با سهم ۳.۷ درصد از جمعیت که شامل سنی ها و شیعیان و چند فرقه دیگر می شود، در رتبه دوم قرار دارد ، در حالی که ۲۸.۳ درصد جمعیت کشور آلمان بی دین یا یک دین غیر از مسیحیت یا اسلام است. جالب آن که نیمی از این افراد به خدا اعتقاد دارند، اما مذهبی را برای خود به رسمیت نمی شناسند.

ارزش ها

همواره مردم آلمان وقت شناس و منظم هستند. آنها میگویند که وقت شناسی رفتار و منشی پادشاهانه است. و در این زمینه فیلسوف آلمانی امانوئل کانت سرمشق و الگوی آلمان ها در سراسر جهان است. بنابراین از هر فرد انتظار می رود که به نظم و قانون در جامعه اهمیت بدهد. رسمی بودن چه در رفتار و چه در ظاهر از قدیم از ارزش والایی برخوردار بوده است. موسیقی سمفونی بعنوان یک هنر در قرن شانزدهم در آلمان بوجود آمد و دقت و همزمانی که مشخصه آن است استعاره مناسبی برای آلمان مدرن بوجود آورده است.

در آلمان سیستم حمل و نقل هم بسیار وقت شناس است که حتی امکان دارد یک فرد همیشه وقت شناس هم، اتوبوس و قطار را از دست بدهد و به آن نرسد و این نوع سیستم به وقت شناسی مردم کمک کرده است. شما میتوانید اهمیت این موضوع را در زبان آلمانی نیز مشاهده کنید. زبان آلمانی دارای لغات و عبارات بسیاری است که مربوط به وقت شناسی است. به طور مثال عبارت ‘Alles in Ordnung?’ به این معناست که آیا همه چیز مرتب و روبه راه است؟

آلمان ها بسیار مغرور هستند و نسبت به کشور خود تعصب دارند، روانشناسان براین باورند که چنین اشخاصی بسیار وقت شناس هستند و دوست ندارند که معطل شوند. البته عده ای هم دلیل این وقت شناسی را آب و هوای سرد آلمان میدانند چون منتظر ماندن در هوای سرد برای هیچکس خوشایند نیست.

رسومات ازدواج

آلمان ها رسم و رسومات منحصر به فردی برای ازدواج دارند به طور مثال هنگامی که نوزاد دختر در آلمان به دنیا می آید، چند درخت کاشته میشود و زمانی که دختر بزرگ میشود و به سن ازدواج می رسد، آنها درختان را میفروشند و با پولش برای دختر جهیزیه میخرند. مراسم سنتی ازدواج چندین روز طول میکشد. در یکی از این مراسم مهمان ها ظروف قدیمی را میشکنند و عروس و داماد با کمک یکدیگر این تکه ها را جمع میکنند چون آلمان ها بر این باورند که این کار برای آنها خوش یمن است.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :