طی آخرین خبرهای رسیده از ایالت کبک کانادا، اعلام شد که حکم صادره برای وزیر مهاجرت کبک در ماه Jun تایید خواهد شد. گفتنی است این خبر پس از آن اعلام شده که گروهی از متقاضیان مهاجرت اسکلید ورکر از وزیر مهاجرت کبک به خاطر رد صلاحیت خود شکایت کرده‌اند چراکه علیرغم پرداخت هزینه های Certificat de sélection du Québec یا گواهی انتخاب کبک، با اعمال تغییراتی در معیارهای این برنامه، درخواستشان رد شده است.
در متنی که دیروز ۱۱ آپریل در وبسایت وزارت مهاجرت کبک منتشر شده نوشته شده است که در این شکایتنامه گروهی آمده است: “وزیر مهاجرت کبک مسئول اصلی بر باد رفتن پرونده ها بوده، مرتکب تقلب شده و با سوء نیت، از استرداد هزینه های متقاضیان سر باز زده است”. شکایت گروهی در فوریه ۲۰۱۸ با مجوز دیوان عالی کبک تنظیم شده و بین نمایندگان قانونی فرجام خوانده (وزیر مهاجرت کبک) و وکلای وزارت مهاجرت کبک توافق و مقرر شده است که ۵۰ درصد از هزینه‌های تقاضانامه ها به متقاضیان مهاجرت مستردد گردد.
گفتنی است در تاریخ ۱۹ Jun، جلسه بحث و گفتگو تاییدیه این توافق توسط دادگاه برگزار خواهد شد و مشخص خواهد شد که آیا این حکم، منصفانه و معقول است و نیز آیا بهترین منافع را برای اعضای این گروه از شاکیان در پی دارد یا خیر”. در زیر سه گروه از شاکیان معرفی می شوند. آنطور که متن منتشر شده در وبسایت وزارت مهاجرت کبک گفته است اگر شما جزو یکی از این گروه ها هستید و توافق مابین وزیر و وکلا را تایید می کنید نیاز نیست فعلا اقدامی انجام دهید.
گروه ۱: افرادی که درخواست CSQ خود را بین تاریخ اول فوریه ۲۰۱۲ تا ۳۱ مارچ ۲۰۱۳ ارائه کرده اند؛ و تقاضانامه‌شان حاوی فرم مهاجرت A-1520-AA یا A-1520-AF بوده که حاکی از این بوده که درخواست CSQ مطابق با مقررات وزارت مهاجرت کبک که در زمان پر کردن فرم لازم الاجرا بوده رسیدگی خواهد شد؛ و کسانی که در فرم تقاضانامه آنها نوشته شده است: ” به درخواست شما برای گواهی انتخاب بر اساس مقرراتی رسیدگی خواهد شد که هنگام تسلیم فُرم لازم الاجرا بوده اند”؛ و کسانی که درخواست CSQ آنها بعد از لازم الاجرا شدن شبکه انتخاب (selection grid) در تاریخ اول آگوست ۲۰۱۳ رد شده است.
گروه ۲: افرادی که درخواست CSQ خود را بین اول فوریه ۲۰۱۲ تا اول جون ۲۰۱۳ و هفتم جولای ۲۰۱۳ ارائه کرده اند و درخواست CSQ آنها بعد از لازم الاجرا شدن شبکه انتخاب در تاریخ اول آگوست ۲۰۱۳ رد شده است.
گروه ۳: افرادی که درخواست CSQ خود را بین ۸ جولای ۲۰۱۳ تا ۸ مارچ ۲۰۱۷ ارائه کرده اند و درخواست CSQ آنها بعد از لازم الاجرا شدن شبکه انتخاب در تاریخ  ۸ مارچ ۲۰۱۷ رد شده است.
به موجب توفقنامه ای که انجام شده به هر کدام از گروه ها مبالغ زیر مستردد خواهد گردید:
گروه ۱: ۵۰ درصد مبلغی که متقاضی شاکی عضو گروه ۱ برای ارائه تقاضانامه خود پرداخت کرده است.
گروه ۲:‌ ۲۵ درصد مبلغی که متقاضی شاکی عضو گروه ۲ برای ارائه تقاضانامه خود پرداخت کرده است.
گروه ۳:‌ ۲۵ درصد مبلغی که متقاضی شاکی عضو گروه ۳ برای ارائه تقاضانامه خود پرداخت کرده است.

مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :