برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا در تاریخ 25 سپتامبر 2019 در جدیدترین پذیرش خود برای 224 کارگر ماهر خارجی و نیز دانشجویان خارجی فارغ التحصیل شده از دانشگاه های مانیتوبا دعوتنامه جهت اقدام برای دریافت اقامت دائم کانادا صادر کرد.
برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا (MPNP) از ابتدای سال 2019 تا کنون از طریق این مسیرهای مهاجرتی خود، 6,381 LAA صادر کرده است.
دعوتنامه‌های اکسپرس اینتری
از میان 224 دعوتنامه ای که در تاریخ 25 سپتامبر 2019 صادر شد، 15 مورد برای متقاضیانی بود که در سیستم اکسپرس اینتری فدرال دارای پروفایل هستند.
سیستم اکسپرس اینتری متقاضیان خود را به سه دسته متقاضیان ماهر فدرال بر پایه ی امتیازات و معیارها تقسیم بندی می‌کند که عبارتند از:

  • کارگر ماهر فدرال(Federal Skilled Worker Class)
  • مشاغل دارای مهارت(Federal Skilled Trades Class)
  • تجربه ی کانادایی (Canadian Experience Class)

متقاضیان اکسپرس اینتری‌ای که از طرف استان انتخاب می شوند 600 امتیاز اضافی علاوه بر امتیازات فعلی خود در سیستم جامع رتبه بندی(CRS)، دریافت می کند و بدین ترتیب در دور بعدی پذیرش‌ها به قطع برای آنها دعوتنامه جهت تقاضا برای اقامت دائم کانادا صادر خواهد شد. آندسته از متقاضیان اکسپرس اینتری که می خواهند از طرف استان جهت اقامت دائم انتخاب شوند علاوه بر دیگر شرایط این برنامه، باید در یکی از شغل هایی که از طرف برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا مورد نیاز اعلام شده است، دارای سابقه کار باشند.
مسیر مهاجرتی Skilled Worker in Manitoba
در پذیرش 25 سپتامبر از طریق این مسیر مهاجرتی، مجموعاً 140 دعوتنامه صادر شد؛ این مسیر مهاجرتی راهی برای اقامت دائم برای کارگران ماهر خارجی و دانشجویان خارجی فارغ التحصیل از دانشگاه های مانیتوبا که در حال حاضر در این استان کار یا زندگی می کنند و از طرف کارفرمای مانیتوبایی دارای پیشنهاد شغلی تمام وقت هستند فراهم می کند.
این مسیر مهاجرتی بر مبنای سیستم ابراز تمایل یا Expression of Interest فعالیت می کند. متقاضیان برای اینکه واجد شریط دریافت توصیه نامه یا Letter of Advice باشند باید پروفایل آنلاین خود را بسازند و در آن اطلاعاتی در زمینه تحصیلات، سابقه کار و سطح تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسه و سایر معیارها را ارائه کنند.
به پروفایل ها از 1000، امتیاز داده می‌شود و در صف انتظار برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا قرار داده می شوند.
کمترین امتیاز متقاضیان این مسیر مهاجرتی در پذیرش 25 سپتامبر، 537 بوده است.
مسیر مهاجرتی Skilled Worker Overseas
در پذیرش اخیر، از طریق این مسیر مهاجرتی نیز، 59 دعوتنامه جهت تقاضا (LAA) صادر شد که تمام متقاضیان مستقیماً از طریق Strategic Recruitment Initiative دعوت شده‌اند. پایین ترین امتیاز EOI (ابراز تمایل)  متقاضیان این مسیر مهاجرتی نیز 703 بود.
مسیر مهاجرتی International Education Stream
این مسیر  مهاجرتی برای متقاضیانی است که دارای مهارت های مورد نیاز بازار کار استان مانیتوبا هستند. این مسیر مهاجرتی شامل سه زیرمجموعه است:

  • Career Employment Pathway
  • Graduate Internship Pathway
  • Student Entrepreneur Pathway

همچنین در این پذیرش نیز، 25 دعوتنامه نامه برای تقاضا (LAA) صادر شد.

مشاوره مهاجرتی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :