ایالت آنتاریو در برداشت 23 نوامبر خود، 15 دعوتنامه برای متقاضیان کارآفرینی صادر کرد. حداقل امتیاز برداشت این دوره معادل 112 بوده است.

برنامه کارآفرینی دولت آنتاریو اشخاصی را هدف قرار می دهد و قصد راه اندازی یک بیزینس جدید را داشته باشند و یا مالکیت یک بیزینس فعال در آنتاریو را خریداری کنند.

این شاخه از برنامه های مهاجرتی به این صورت عمل می کند که متقاضیان مشتاق، میبایست پروفایل خود را تکمیل کنند و اطلاعات مربوط به فاکتور های مرتبط با موضوع کاری و سوابق کاری و تعداد نیروهایی که می خواهند به کار بگیرند را مشخص کنند.

به متقاضیان بسته به شرایطشان از حداکثر 170، امتیاز داده می شود.

به افراد پذیرفته شده در دسته کارآفرینی، ویزای کاری موقت داده می شود. در صورتی که متقاضیان در دوره مشخص شده، به تعهدات خود به صورت کامل عمل کنند، از سمت دولت آنتاریو برای دریافت اقامت دائم کانادا معرفی خواهند شد.

فرم مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :