قوانین جدید شهروندی کانادا از روز ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷ به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد:

– کاهش شرط اقامت ضروری در کانادا برای شهروند شدن، از ۴ سال در ۶ سال، به ۳ سال از ۵ سال.

– در قانون قبلی همه متقاضیان شهروندی در دوران اقامت خود در کانادا باید در سال، حداقل ۱۸۳ روز، در خاک کانادا اقامت می‌داشتند، که در قانون جدید این شرط حذف شده است.

– سن معافیت برای امتحان زبان و آگاهی از تاریخ کانادا برای شهروند شدن از ۱۴ تا ۶۴ سال، به ۱۸ تا ۵۴ سال کاهش می‌یابد.

– در قانون قبلی افرادی که پیش از مهاجر دائم شدن، بصورت موقت در کانادا اقامت داشتند، زمان اقامت‌شان، بعنوان بخشی ازدوران اقامت آنها محاسبه نمی‌شد. اما در قانون جدید نیمی از مدت زمان اقامت موقت افراد(اقامت دانشجویی و یا اقامت با جوازکار)، حداکثر تا ۳۶۵ روز، بعنوان اقامت دائم آنها برای شهروند شدن محاسبه خواهد شد.

– در صورت پذیرفته نشدن تقاضای شهروندی پدر و یا مادر، فرزندان می‌توانند مستقل از والدین خود برای شهروندی کانادا اقدام کنند.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :