از ابتدای ماه آوریل برنامه مهاجرت تحت سرمایه گذاری و کارآفرینی این استان آغاز شد. برای اجرای یک کسب و کار در استان ساسکاچوان باید واجد شرایط زیر بود :

1-داشتن  دارائی خالص ۵۰۰،۰۰۰ دلار کانادا

2- مالکیت یک سوم تجارت و کار ایجاد شده در ساسکاچوان

۳- سه  سال سابقه کار مدیریتی در امور تجاری

4- سرمایه گذاری حداقل ۳۰۰،۰۰۰ دلار کانادا در دو منطقه ساسکاتون و رجینا

توجه داشت باشید  که:

1- در صورت کار آفرینی و ایجاد کسب و کاری جدید در استان باید حداقل ۲ موقعیت کاری برای افراد مقیم یا شهروند کانادا ایجاد گردد که این ۲ تن‌ البته نمیتوانند از اعضای خانواده شما باشند.

2- کسب کار جدید باید هم خوانی و تطابق با سیستم امتیازدهی تعریف شده از طرف ادارهٔ مهاجرت کانادا باشد.

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :