لحظاتی پیش در اولین ساعات 8 مارچ 2017 به وقت کبک، سیستم جدید امتیازبندی نیروی متخصص (Skilled Worker) کبک اعلام گردید. در سیستم جدید تغییرات به نحوی بوده که نسبت به سال قبل کمی سخت تر شده و نیز امتیاز مورد نیاز برای واجد شرایط بودن مجردها یک و برای متاهلین 2 امتیاز بیشتر شده است. در سیستم جدید لیست رشته های مورد نیاز نسبت به سال قبل هیچ تغییری نکرده و فقط رشته های 16 امتیازی از این پس 12 و رشته های 12 امتیازی 9 امتیاز دارند و سایر رشته های 6، 2 و 0 امتیازی هیچ تغییری نکرده از این پس افراد مجرد برای واجد شرایط شدن نیاز به 50 و متاهلین 59 امتیاز از جدول امتیازبندی دارند.

برای مشاهده جدول امتیازبندی جدید و لیست رشته ها اینجا را کلیک کنید.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :