دولت آنتاریو در بودجه سال ۲۰۱۹ خود، سهم قابل توجهی را به ایجاد مسیرهای مهاجرتی به کانادا برای کارگران بخش تکنولوژی اختصاص داده است. ۱۱ آپریل بود که دولت آنتاریو از بودجه ۲۰۱۹ رونمایی کرده و اعلام کرد که در این بودجه مسیرهای مهاجرتی جدید برای کارگران بخش فناوری تدارک دیده شده است با این هدف که مهاجران با مهارت بالا را به اجتماعات کوچک تر پیرامون آنتاریو جذب کند. حالا پس از گذشت چند روز، دولت آنتاریو اعلام کرده است که این مسیرها نشان دهنده نیاز فوری این استان به نیروی کار است.
سخنگوی وزارتخانه ای که بر برنامه مهاجرت استانی آنتاریو نظارت دارد اعلام کرده است که پس از مشورت هایی که با صاحبان کسب و کار در سراسر آنتاریو انجام شد تغییرات در بودجه سال ۲۰۱۹ اعمال گردید. سارا لترسکی مدیر ارتباطات وزارت توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و تجارت آنتاریو در بیانیه ای گفته است که در ایالت آنتاریو نیاز مُبرمی به برخی مشاغل نظیر رانندگی کامیون، پرستار خانگی و تکنولوژی وجود دارد. این تغییراتی که ما در بودجه ایجاد کرده ایم راه را برای کارگران شاغل در بخش های متنوعی اعم از رانندگی کامیون تا تکنولوژی باز می کند تا به آنتاریو بیایند و به اقتصاد ما کمک کنند و زندگی بهتری برای خود بسازند.
البته در این بودجه جزئیات زیادی در مورد این مسیر مهاجرتی داده نشده است. در عین حال خانم لترسکی گفته است که این جزئیات به زودی همراه با تغییراتی که در برنامه مهاجرت استانی ایجاد شده منتشر خواهد شد.
شورای نوآوران کانادا (CCI) از ایجاد این مسیر مهاجرتی استقبال کرده و گفته است که نیاز به کارگران بخش تکنولوژی در آینده از این هم بیشتر حس خواهد شد. این شورا نماینده ی شرکت های برتر در بخش تکنولوژی است که در استان آنتاریو کانادا واقع شده اند و قبلاً با برنامه مهاجرت استانی آنتاریو برای ایجاد یک مسیر مهاجرتی مختص کارگران بخش تکنولوژی به شور نشستهه است.
شورای نوآوران کانادا همچنین گفته است که تا سال ۲۰۲۱ حدود ۲۲۰ هزار کارگر در بخش فناوری نیاز خواهد بود و برای همین از جذب استعدادهای جهانی از طریق مهاجرت کاری راهبردی استقبال کرده و گفته است که مهاجرین با استعداد و دارای مهارت بالا برای اقتصاد در حال رشد آنتاریو حکم بنزین را برای موتور جت دارند.
گفتنی است برنامه مهاجرت استانی تا کنون از طریق مسیر مهاجرتی اولویت های سرمایه انسانی به جذب کارگران ماهر در بخش تکنولوژی پرداخته است. در ضمن خوب است بدانید سابقه کار در بخش تکنولوژی یکی از پیش شرایط اصلی اولویت های سرمایه انسانی نیست.
البته این تغییرات یک شبه سر از بودجه سال ۲۰۱۹ آنتاریو در نیاورده اند. پیش از این انستیتوی سیاست شمالی (Northern Policy Insitute (NPI تلاش هایی را برای ایجاد یک مسیر مهاجرتی جهت بر طرف کردن نیاز به نیروی کار در استان انتاریو انجام داده بود. حالا چارلز کرتویل رئدیس و مدیرعامل این انستیتو با خرسندی و تعجب گفته است که فکر نمی کرده تلاش هایش به این زودی به ثمر بنشیند.
البته به باور او این مسیر مهاجرتی بیشتر بر حفظ و نگهداری مهاجرن متمرکز است در حالی که این مسیر مهاجرت استانی باید به نیازهای کارفرمایان و فرصت های شغلی مرتبط باشد. با اینکه آقای کرتویل از این بابت خوشحالی خود را ابراز کرده اما به نظر می رسد آنقدرها هم از این مسیر مهاجرتی راضی نیست. او می گوید که این برنامه مهاجرتی بیشتر به جذب کارگران دارای مهارت بالا توجه دارد حال آنکه در انتاریو فرصت های شغلی زیادی وجود دارند که سطح مهارتی مورد نیاز برای اجرای آنها متوسط است. او مشاغل در بخش توریسم، انبارداری و فروشندگی را از جمله این مشاغل عنوان کرده است که می توان برای بر طرف کردن نیاز به نیروی کار در آنها به جذب مهاجران فکر کرد.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرده که همانطور که در بودجه، وعده ی گسترش فهرست مشاغل مورد نیاز از طریق مسیر مهاجرتی Employer Job Offer: In-demand Skills داده شده است این اتفاق بیفتد و در مشاغلی نظیر پرستار خانگی و رانندگان کامیون مهاجر جذب شود چرا که هر دوی این مشاغل در حال حاضر با کمبود نیروی کار مواجه هستند.

مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :