دولت نیو برانزویک به دنبال افزایش قابل توجه سطح مهاجرت به استان برای جلوگیری از پیری جمعیت و همچنین افزایش سطح اقتصادی ایالت خود می‌باشد در پنج سال آینده می‌باشد.
در استراتژی جدید رشد جمعیت دولت این استان، تعداد مهاجران اقتصادی مستقر در نیوبرانزویک هر سال تا سال 2024 به 7500 نفر می رسد. این موضوع می‌تواند رتبه تعداد مهاجران نیوبرانزویک را به یک درصد از کل جمعیت خود و دو برابر تعداد مهاجران فعلی مستقر در استان برساند.
وزیر آموزش عالی نیوبرانزویک کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که: “رشد جمعیت بسیار برای موفقیت آینده استان حیاتی است. جذب و حفظ کانادایی های جدید برای افزای جمعیت استان و برطرف کردن نیازهای کارفرمایان بسیار مورد اهمیت است.”
گزارش‌ها میگویند که در حدود 120 هزار شغل جدید تا 10 سال آینده در نیوبرانزویک به وجود خواهند آمد. آمار و ارقام گردآوری شده توسط شورای چند فرهنگی نیوبرانزویک نشان می‌دهد که طی همین بازه زمانی، 110 هزار کارگر بازنشست خواهند شد.
آخرین گزارش نشان می‌دهد که جمعیت فعلی کارگران نیوبرانزویک کوچکتر از آن است که این موقعیت های شغلی را پوشش دهد و همچنین نشان می‌دهد که نرخ تولد نیز رو به کاهش هست که این موضوع به این معناست که وضعیت موجود فقط با افزایش مهاجران بین‌المللی رو به بهبودی خواهد رفت.
نگرانی اصلی که در این استراتژی ذکر شده است، توانایی نیوبرانزویک در پشتیبانی از خدمات مهم اجتماعی مانند مراقبت های بهداشتی است. همچنین در گزارش ذکر شده آمده است که تعداد افرادی که در سن کاری هستند، نسبت به افراد سالخورده، مابین سال‌های 2008 تا 2018 از 4.6 به 3.1 کاهش یافته است که این مقدار می‌تواند تا سال 2027 به رقم 2.3 برسد. این موضوع تأثیر قابل توجهی در توانایی استان در تأمین بودجه خدمات اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
موارد زیر، برخی اقدامات مهاجرتی‌ای است که برای رشد جمعیت استان آمده است:

  • ایجاد ابزار و منابع مناسب برای آموزش و اطلاع رسانی به کارفرمایان نیو برانزویک در استفاده از مهاجرت برای بر طرف کرد نیازهای بازر کار
  • ترغیب دانشجویان خارجی به ماندن و اسکان در نیو برانزویک بعد از فراغت از تحصیل
  • بر طرف کردن مشکلات پیش روی متقاضیان مهاجرت و همسرانشان در به رسمیت شناختن مدارک شغلی و تحصیلی خارجی
  • ترویج برنامه های مهاجرت استانی در بازارهای فرانسه زبان
  • بازبینی برنامه مهاجرتی کارآفرینی (Entrepreneur) برنامه مهاجرت استانی نیو برانزویک برای حصول اطمینان از اینکه به تازه واردان در راه اندازی کسب و کار به بهترین نحو کمک کند
  • کمک به بنگاه های مخصوص اسکان مهاجران که برای بر طرف کردن نیازهای تازه واردان و اعضای خانواده خود فعالیت می کنند
  • همکاری با ذینفعان دولتی برای ایجاد یک فرایند که طی آن مهاجران، قبل از مهاجرت کامل، جهت آشنایی اولیه با استان و محل زندگی سفرهای کوتاه انجام دهند
  • ترویج دوره های سواد فرهنگی برای کارفرمایان جهت آشنایی با فرهنگ های مختلف

مشاوره مهاجرتی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :