افرادی که نیازمند دریافت ویزای شنگن برای سفر به اروپا هستند، از ژانویه سال 2020 میلادی باید هزینه بیشتری برای ویزا پرداخت نمایند. این تغییر پس از موافقت شورای اتحادیه اروپا با به روز رسانی قوانین صدور ویزای شنگن، اجرایی خواهد شد. طبق اخبار منتشر شده از سوی این شورا، افزایش 33.3 درصدی هزینه صدور ویزای شنگن قطعی شده و متقاضیان دریافت ویزا از زمان اجرای این مصوبه در ابتدای ژانویه سال 2020 میلادی باید به جای 60 یورو 80 یورو پرداخت نمایند.
برای اطمینان از اینکه کشورهای عضو شنگن می توانند هزینه های پردازش ویزا را بدون ایجاد مانع برای متقاضیان پوشش دهند، هزینه ویزا به 80 یورو افزایش خواهد یافت. این مقررات همچنین مکانیسمی را معرفی می کند که بر مبنای آن هر سه سال یکبار هزینه های صدور ویزای شنگن مورد بررسی قرار می گیرد تا هر گونه تغییر لازم لحاظ گردد.
پس از تصویب نهایی توسط شورای اتحادیه اروپا، آئین نامه جدید ویزای اتحادیه اروپا در مجله رسمی این اتحادیه منتشر خواهد شد.
این مصوبه 6 ماه پس از انتشار رسمی قابل اجرا خواهد بود. اگر متن نهایی تا پایان ماه جاری منتشر شود، پیش‌بینی می‌شود که اتباع کشورهای غیر عضو از ابتدای ژانویه سال آتی میلادی باید 80 یورو بابت هزینه صدور ویزا بپردازند.
مقررات جدید تغییرات دیگری نیز در خصوص قوانین صدور ویزای شنگن پیش بینی می کند. این اصلاحات سال گذشته توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شده تا اخذ ویزا توسط مسافرانی که به طور پیوسته به کشورهای عضو پیمان شنگن سفر می‌کنند را تسهیل نماید.
قوانین جدید همچنین اجازه می دهد تا درخواست ها حداکثر 6 ماه قبل و حداقل 15 روز قبل از سفر ارسال شوند. تا پیش از این، حداکثر زمان ارسال درخواست 3 ماه بوده است.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا قصد دارد یک رویکرد هماهنگ برای صدور ویزای چند بار ورود برای مسافران عادی که دارای سوابق ویزای مثبت بوده اند، معرفی کند تا امکان صدور ویزا به تدریج از 1 سال به 5 سال افزایش یابد.
بخش مهم دیگری از این مصوبه قصد دارد تا با همکاری کشورهای ثالث و از طریق معرفی یک مکانیزم جدید، به صدور آسانتر ویزا کمک نماید.
از طریق این مکانیسم، کشورهای ثالث بطور مداوم درباره همکاری در زمینه پذیرش مجدد، ارزیابی خواهند شد. کشورهای غیر همکار ممکن است مشمول محدودیت هایی در زمینه صدور ویزا و هزینه های آن شوند؛ در حالی که کشورهای همکار ممکن است از کاهش هزینه های ویزا، یا افزایش دوره اعتبار ویزاهای چند بار ورود نفع ببرند.

مشاوره مهاجرتی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :