اداره مهاجرت کانادا هزینه ویزای تک ورودی Single Entry کانادا را از ۷۵ دلار کانادا به ۱۰۰ دلار افزایش داده است. تغییرات در هزینه ها از تاریخ ۶ فوریه ۲۰۱۴ به اجرا در می آید. جدول زیر لیست کامل تغییرات در هزینه ها را نمایش می دهد.

هزینه جدید
ویزای چندگانه – مالتیپل $۱۵۰ $۱۰۰
ویزای تک ورودی – سینگل $۷۵ $۱۰۰
حداکثر هزینه ویزای توریستی برای یک خانواده $۵۰۰
تمدید ویزا در کانادا $۷۵ $۱۰۰
مجوز کار $۱۵۰ $۱۵۵
حداکثر هزینه مجوز کار گروهی برای سه نفر یا بیشتر $۴۶۵
مجوز تحصیل $۱۲۵ $۱۵۰
مجوز اقامت موقت $۷۵/$۱۵۰ $۱۰۰

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :