تسریع پروسه شهروندی توسط دولت فدرال، و اداره مهاجرت و شهروندی:
Post media News مطلع شده است که دولت فدرال امیدوار است از طریق مختومه کردنِ فهرست درخواست های مسکوت بتواند زمانِ انتظار پروسه ی شهروندی را کاهش دهد.

اداره ی شهروندی و مهاجرت از روز چهارشنبه 4 سپتامبر، پرونده ی کسانی را که برای چندین بار موفق به شرکت در آزمون ها یا مصاحبه های شهروندی نشده اند، بسته اعلام می کند. همچنین، درخواست هایی که در 17 آوریل سال 2009 یا پس از آن ارائه شده باشند، درصورتی که متقاضی پس از دریافت دو ابلاغیه از سوی دولت، موفق به اثبات اقامت نشده باشد، مسکوت و بسته تلقی می شوند.

آندریا خانجین، سخنگوی کریس الکساندر، وزیر مهاجرت، گفت فقط طی سه سال گذشته، حدود 54 هزار متقاضی شهروندی برای شرکت در آزمون شهروندی حضور نیافته اند. وی برآورد می کند که حدود 12 هزار پرونده سریعاً بسته خواهد شد.

وی افزود: «کسانی که درخواست شهروندی خود را جدّی می گیرند، نباید پشت سر کسانی که به خودشان زحمت حضور در مصاحبه و آزمون شهروندی را نمی دهند یا پرسشنامه ی اقامت را پاسخ نمی دهند، منتظر بمانند.»

تنها عذرهای موجهی که می توان برای غیبت در مصاحبه یا آزمون شهروندی ارائه کرد عبارتند از حضور نیافتن به خاطرِ مراقبت کردن از یکی از والدین در حال فوت یا بیمار بودن خود شخص.

هر فردی که پرونده اش بسته شده ولی باز هم تمایل به اخذ شهروندی دارد، باید مجدداً از ابتدا درخواست دهد و کارمزد جدیدی را که بنا بر آخرین بودجه قرار است به میزان قابل توجهی افزایش یابد، پرداخت کند.

بنا بر اعلام دولت، تعداد پرونده های انباشته شده ی شهروندی تا انتهای سال گذشته برابر با 349,249 پرونده بود. متوسط زمان رسیدگی و بررسی درخواست شهروندی برای پرونده های عادی در حال حاضر 25 ماه و برای پرونده های دارای پیچیدگی 35 ماه است.

در بودجه ی اخیر 44 میلیون دلار برای سرعت دادن به زمان رسیدگی به پرونده های شهروندی طی دو سال، تخصیص داده شد.

لازم به ذکر است که آن ساکنان دائمی واجد صلاحیت جهت ارائه ی درخواست برای شهروندی هستند که از 4 سال گذشته، 3 سال را در کانادا اقامت داشته اند.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :