اداره مهاجرت و شهروندی کانادا برنامه ای  که برای  والدین و پدربزرگ و مادربزرگها تدوین شده است را از دوم ژانویه 2014 بازگشایی خواهد کرد. انتظار می رود که تا آن زمان ، مدت انتظار و انباشت پرونده ها در این برنامه به نصف کاهش یابد.

جیسن کنی ، وزیر شهروندی ، مهاجرت و تعدد فرهنگها اظهار داشت که راهکارهایی در جهت بهم پیوستن سریعتر خانواده ها در جریان است تا هدف کاهش انباشت پرونده ها و زمان انتظار برای این برنامه را براورده سازد. وی همچنین اظهار داشت که خیلی مهم است تا ما به پیشبرد همین روند ادامه داده و به سیستم قدیمی ناقص خود برنگردیم که زمان انتظار در آن به اندازه یک دهه بوده- که این ظلم به خانواده هاست.

فاز دومِ راهکارهایی که در جهت بهم پیوستن سریعتر خانواده ها ارائه گردیده است حتی زمان کمتری برای رسیدگی را می طلبد و از انباشت بیشتر پرونده ها جلوگیری می نماید و از این جهت اطمینان بخش می باشد که خانواده ها امکانات مالی برای حمایت از کسانی داشته باشند که تحت تکفل آنها می باشند و به نفع کسانی که مالیات می پردازند نیز باشد.

اول-  کانادا 50,000  نفر از والدین و پدربزرگ و مادربزرگها را به عنوان اقامت کنندگان دائم در سالهای 2012 و 2013 خواهد پذیرفت. این رقم ارائه دهنده بالاترین میزان والدین و پدربزرگ و مادربزرگهای پذیرفته شده است که طی دو دهه گذشته بی سابقه می باشد. این روند پذیرش در سال 2014 نیز ادامه خواهد داشت.

دوم- سوپر ویزا به صورت دائم صادر خواهد شد و این سبب انعطاف پذیری برنامه برای خانواده هایی خواهد شد که به ویزای دهساله ای دسترسی دارند که امکان چند بار ورود را فراهم کرده است و به دارندگان این ویزا امکان ماندن در کانادا را تا دوسال در هر بار می دهد. از دسامبر 2011 که این برنامه آغاز شده ، بیش از 15,000  سوپر ویزا صادر شده است که  میانگین میزان گرایش به این برنامه نیز برابر با   86 % بوده است.

سوم- ضوابط احراز شرایط جدید برای به عهده گرفتن اقامت دائم والدین و پدربزرگ و مادربزرگها تعهد مالی اسپانسرها را افزایش خواهد داد تا آنان تضمین کنند که راههایی برای حمایت از کسانی دارند که تحت تکفل آنها هستند. در عین حال که  هزینه برنامه برای مالیات دهندگان و تامین کنندگان تحت فشار برنامه های بهداشت و درمانی و اجتماعی کانادا کاهش یافته و محدود گردد.

چهارم- 5,000  درخواست نامه جدیدِ کفالت در سال 2014 پذیرفته خواهد شد که این میزان پذیرش در سال آینده در عین حال که با حفظ این سطح بالای پذیرش برابر است،  سبب می شود تا دولت بتواند انباشت پرونده های باقیمانده را کاهش داده و باعث بهم پیوستن سریعتر خانواده ها شود.

آقای کنی اظهار داشت که ضوابط جدید به اعضای خانواده اسپانسر شده  اطمینان می دهد که در مدتی که در این کشور هستند بخوبی توسط اسپانسرهای خود حمایت می شوند. برنامه ای که مجددا طراحی شده است به خانواده ها امکان می دهد تا سریعتر بهم بپیوندند در عین حال که مالیات دهندگان کانادایی را نیز مورد توجه قرار داده و منابع محدود برنامه های اجتماعی و بهداشت و درمانی را تامین می نماید.

کانادا یکی از بخشنده ترین برنامه های ویژه بهم پیوستن خانواده ها را در دنیا دارد. آمریکا، بریتانیا ، استرالیا و نیوزیلند اصلا امکان تحت تکفل قرار گرفتن پدر بزرگ و مادربزرگها را نمی دهد یا این امکان را تنها در صورتی می دهد که شرایط خاصی در میان باشد و ضوابط بسیار محدودی برای تحت تکفل قرار گرفتن والدین دارد.

اصلاحات صورت گرفته بر قوانین حفاظت از مهاجران و پناهندگان در کانادا گزت ( بخش اول) منتشر خواهد گشت و عموم می توانند تا 30 روز نظرات خود را ابراز نمایند.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :