اداره مهاجرت کانادا از دوم ژانویه ۲۰۱۴ ، برنامه اسپانسرشیپی والدین را بازگشایی خواهد کرد بگونه ای که در آن زمان درخواستهای انبار شده و زمان انتظار به نصف آنچه اکنون وجود دارد، کاهش یابد.
جیسون کنی در این رابطه گفت: برنامه اجرایی برای همگرایی سریعتر خانواده ها در دس طراحی است تا هدف نصف کردن درخواستهای تجمع یافته و زمان انتظار والدین را محقق سازد. بسیار مهم و ضروری است که به پیشروی در این مسیر ادامه دهیم و دیگر به سیستم منسوخ شده قبلی باز نگردیم. سیستمی که حدودا یک دهه انتظار در آن وجود داشت و ای برای یک خانواده بسیار ناخوشایند است.
قسمت دوم از این برنامه دارای زمان ارزیابی بسیار سریعتری می باشد. درخواستهای انبار شده را کاهش می دهد و درخواستی را به این انباره نمی افزاید و این اطمینان را می دهد ک خانواده ها قادر به تامین مالی کسانی که ساپورتشان می کنند، هستند و در این راستا، مطالبات مالیات پردازان زیر سوال نمی رود.
مورد اول: در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ ، کانادا با اقامت ۵۰۰۰۰ والدین موافقت خواهد نمود. ای بیشترین میزان موافقت در ۲۰ سال اخیر است و در سال ۲۰۱۴ نیز بیشترین تعداد والدین مجوز خواهند گرفت.
مورد دوم: سوپر ویزا موقتی خواهد شد و به ایجاد انعطاف در قبال کسانی که مایل به دریاف ویزای چند بار ورود ۱۰ ساله هستند ادامه خواهد داد، دارندگان این نوع ویزا می توانند در هر بار به مدت دو سال در کانادا اقامت داشته باشند. بیش از ۱۵۰۰۰ سوپر ویزا از زمانی که برنامه اجرا گردیده (دسامبر سال ۲۰۱۱ )، صادر شده است و میزان پذیرفته شدگان ۸۶ درصد کل درخواستها بوده است.
مورد سوم: شرایط پذیرش جدیدی که برای اقامت دائم اسپانسری والدین لحاظ شده، سطح قابل قبول وضعیت مالی اسپانسر کننده را بالا برده است تا این اطمینان حاصل شود که اسپانسر کننده می تواند پشتیبانی لازم را از اسپانسر شونده به عمل آورد و در اینصورت بار مالی این برنامه برای مالیات پردازان و برنامه های درمانی و اجتماعی کانادا کمتر می گردد.
مورد چهارم: در سال ۲۰۱۴ ، ۵۰۰۰  نفر از طریق برنامه اسپانسری پذیرفته خواهند شد. با پذیرش این تعداد که همچنان در سطح بالایی نسبت به قبل است، دولت می توان درخواستهای انبار شده قبل را کاهش دهد و نتیجتا خانواده ها زمان کمتری را برای یکپارچه شدن، منتظر بمانند.

کنی گفت: این شرایط جدید، اطمینان میدهد که اعضای خانواده اسپانسر کننده در زمان اقامت در کانادا لحظات خوبی را سپری خواهد نمود. این برنامه والدین ، تجدید نظر شده، خانواده ها را سریعتر در کنار هم می آورد و همچنین ملاحظات مالیات پردازان و منابع محدود درمانی و اجتماعی کانادا را نیز به جای می آورد.

کانادا دارای یکی از سخاوتمند ترین برنامه های یکپارچه سازی خانواده در دنیاست. ایالات متحده، انگلستان و خیلی کشورهای دیگر به والدین اجازه نمی دهند که مورد اسپانسری قرار بگیرند و یا اینکه در شرایطی بسیار سخت گیرانه می توان ، والدین را با ساپورت مالی به نزد خود آورد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :